SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Naše projekty v medzinárodnom zborníku

Čím je výnimočná Noc s Andersenom, Týždeň hlasného čítania či Záložka do knihy spája školy? Sú to podujatia na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti v spolupráci so školskými knižnicami, ktoré pravidelne organizujeme na našej škole. Naša učiteľka Ms. Adela Melišeková-Dojčanová o týchto podujatia napísala príspevok, ktorý sa dostal do medzinárodného zborníka z konferencie Paradigmy zmien edukácie. Celý príspevok nájdete na stranách 179 - 194.

Zborník príspevkov konferencie PARADIGMY ZMIEN EDUKÁCIE v PDF
 

IMG_1357.JPG