SK EN
Kontakt BESST tím Cenník Dokumenty Reklamní partneri FAQ BESST práca

FAQ

Nech sa páči,

tu nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Koho kontaktovať, ak mám záujem zapísať svoje dieťa do SZŠ BESST?

Je potrebné kontaktovať Mgr. Luciu Hečkovú e-mailom na heckova@besst.sk alebo telefonicky na čísle +421 903 989 092.

Je potrebná znalosť anglického jazyka už pri nástupe do školy?

Nie je to nevyhnutné.

Musí dieťa podstúpiť vstupné testovanie pred nástupom do školy?

Áno, deti testujeme z matematiky, slovenského jazyka a anglického jazyka.

Koľko hodín anglického jazyka do týždňa majú žiaci?

Žiaci 1. - 4. ročníka majú 6 hodín anglického jazyka, z toho 3 hodiny s učiteľom s rodným jazykom anglickým. Žiaci 5. - 9. ročníka majú 5 hodín anglického jazyka, z toho 3 hodiny s učiteľom s rodným jazykom anglickým.

V akom čase prebieha vyučovanie?

Vyučovanie prebieha v čase 8:30 - 14:30 hod. V dni, keď majú starší žiaci 7 vyučovacích hodín, im vyučovanie končí o 14:55 hod.

Je možné prísť sa pozrieť na vyučovanie?

Áno, je potrebné dohodnúť si termín s Mgr. Luciou Hečkovou (+ 421 903 989 092, heckova@besst.sk). Škola tiež organizuje Deň otvorených dverí, zvyčajne v mesiaci marec.

Ako prebieha zápis do 1. ročníka?

Zápis prebieha v dvoch častiach. Prvá časť je testovanie práce dieťaťa v skupine, zisťujeme, či a ako dlho sa dieťa dokáže sústrediť na svoju prácu. Druhá časť zápisu je individuálne testovanie žiaka v nasledujúcich oblastiach: slovná zásoba a reč, matematické predstavy, fonematické uvedomovanie, zrakové rozlišovanie a vizuomotorika.

Je súčasťou zápisu do 1. ročníka testovanie dieťaťa z anglického jazyka?

Nie, nie je.

Koľko žiakov je v jednej triede?

Maximálne 16.

Delia sa žiaci na hodinách anglického jazyka do skupín?

Nie.

V akom rozsahu ponúka škola stravovanie?

Škola zabezpečuje pre prihlásených žiakov desiatu, čerstvú ovocnú alebo zeleninovú šťavu, obed a olovrant.

Zabezpečuje škola stravu pre žiakov s obmedzeniami, napr. pri alergii na lepok alebo pri intolerancii laktózy?

Áno, na základe odporúčania lekára škola zabezpečuje obedy z bezlepkových, prípadne bezlaktózových surovín.

Zamestnáva škola školského psychológa?

Áno, v škole pracuje školská psychologička. Pomáha prostredníctvom realizácie skupinových preventívnych aktivít vytvárať pozitívnu atmosféru v škole. V úzkej spolupráci s rodičmi pracuje tiež s deťmi individuálne v prípade zvládania náročných životných situácií, adaptačných ťažkostí a podobne.

Ako škola postupuje, keď zaregistrujú šikanu?

Škola predovšetkým zabezpečuje prevenciu pred šikanou. V prípade náznakov šikany v kolektíve situáciu okamžite riešime. V spolupráci so školskou psychologičkou spúšťame program v danej triede, rozprávame sa so žiakmi, ako aj rodičmi.

Zamestnáva škola špeciálneho pedagóga?

Áno, v škole pracuje špeciálny pedagóg na plný úväzok. Pracuje s integrovanými žiakmi a spolupracuje so všetkými pedagógmi. Poskytuje tiež konzultácie rodičom integrovaných žiakov.

Je možnosť navštevovať krúžky v škole?

Áno, počas školského klubu detí (v čase 14:30 - 17:00 hod.) prebieha aj bohatá krúžková činnosť. V súčasnosti prebieha približne 25 krúžkov športového, umeleckého či robotického charakteru.


Ak i napriek tomu nenájdete potrebné informácie,

použite, prosím, tento formulár:

Meno *
Meno