SK EN
Školský klub detí Krúžky Zážitky
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
14:50 - 16:20
Výtvarný ateliér Výtvarný ateliér Výtvarný ateliér Výtvarný ateliér -
Gymnastika
(1. stupeň)
gymnastika
(1. stupeň)
Tvorivé písanie Yamaha Florbal 2 Yamaha Pop spev
15:00 - 16:00
nemecký jazyk
(7. ročník)
nemecký jazyk
(7. ročník)
Lego MIntuitive 2 Dance practice Workshops Chess
14:50 - 15:50
tenis
(kolektívny)
tenis
(kolektívny)
tenis
(kolektívny)
tenis
(kolektívny)
tenis
(kolektívny)
piano piano piano piano -
anglický jazyk
(mierne pokročilí - 2-5 ročník)
španielsky jazyk
(pokročilí)
taliansky jazyk
(začiatočníci)
anglický jazyk
(začiatočníci- 1. ročník)
Drama vybíjaná/Volejbal
(2. stupeň)
Florbal
(2. stupeň)
futbal
(2. stupeň)
Mix športov
(3. - 4. ročník)
novinár hip hop
(pokročilí)
Baltík 2 yamaha Lego Mindstorms 3
yamaha Lego Mindstorms 1 spevácky spevácky tanečná príprava
(1. ročník)
šach
(4. - 9. ročník)
Yamaha základy elektroniky
(2. - 9. ročník)
Lego 3 - 4
tanečný
(2. - 4. ročník)
Tvorivé písanie Yamaha Florbal 2 Yamaha Pop spev
15:50 - 16:50
tenis
(kolektívny)
tenis
(kolektívny)
tenis
(kolektívny)
- tenis
(kolektívny)
piano piano piano piano -
Šach
(1. - 3. ročník)
Plávanie
(1. stupeň)
Florbal 1 Futbal
(1. stupeň)
Mix športov
(1. - 2. ročník)
španielsky jazyk
(začiatočníci)
Baltík 1 Lego
(1. - 2. ročník)
hip hop
(začiatočníci)
yamaha
Yamaha nemecký jazyk
(začiatočníci)
Lego Mindstorms 2
Stolný tenis

Pondelok

14:50 - 16:20
Výtvarný ateliér
gymnastika (1. stupeň)
----------
14:50 - 15:50
tenis (kolektívny)
piano
Anglický jazyk (mierne pokročilí- 2-5 roč.)
Drama
Novinár
yamaha
šach (4-9 roč.)
15:50 - 16:50
tenis (kolektívny)
piano
šach (1.-3. ročník)

Utorok

14:50 - 16:20
Výtvarný ateliér
----------
15:00 - 16:00
Nemecký jazyk(7. ročník)
----------
14:50 - 15:50
tenis(kolektívny)
piano
Španielsky jazyk(pokr.)
vybíjaná/volejbal (2. stupeň)
Hip hop(pokročilí)
Lego Mindstorms 1
Yamaha
-------------
15:50 - 16:50
tenis (kolektívny)
piano
Plávanie (1. stupeň)
španielsky jazyk (začiatočníci)
Hip Hop (začiatočníci)
Yamaha
Lego Mindstorms 2
stolný tenis

Streda

14:50 - 16:20
Výtvarný ateliér
----------
14:50 - 15:50
tenis (kolektívny)
piano
Taliansky jazyk 1(začiatočníci)
Florbal (2. stupeň)
Baltík 2
spevácky (1. ročník)
základy elektroniky (2. - 9. ročník)
tanečný (2. - 4. ročník)
----------
15:50 - 16:50
tenis (kolektívny)
piano
Florbal 1
Baltík 1

Štvrtok

14:50 - 16:20
Výtvarný ateliér
gymnastika (1. stupeň)
----------
15:00 - 16:00
Nemecký jazyk(7. ročník)
----------
14:50 - 15:50
tenis (kolektívny)
piano
anglický jazyk (začiat. - 1.roč.)
Futbal (2. St.)
yamaha
Spevácky
Lego(3. - 4. roč.)
----------
15:50 - 16:50
-
piano
Futbal (1. st.)
Lego (1.- 2. roč.)
yamaha
nemecký jazyk (začiat.)

Piatok

14:50 - 16:20
-
----------
14:50 - 15:50
tenis (kolektívny)
-
Šach (4.-9. roč.)
mix športov (3.-4. roč.)
lego Mindstorms 3
tanečná príprava (1. roč.)
----------
15:50 - 16:50
tenis(kolektívny)
-
mix športov (1.-2. ročník)
Šach (1-3 roč.)

Rozpis krúžkov na školský rok 2018/2019 si môžete stiahnuť tu
 

 

Čo je potrebné NOSIŤ SI na krúžky?


Gymnastika - body, legíny, cvičky, gumička do vlasov. Florbal/Vybíjaná - športové oblečenie,  tenisky (môžu byť z Telesnej výchovy). Futbal - športové oblečenie, tenisky vhodné do telocvične i na trávnik (nie kopačky). Plávanie - plavky, uterák, mydlo/šampón, plavecké okuliare, plavecká čiapka, šľapky. Tenis - športové oblečenie,  tenisky, tenisová raketa. Hip Hop a Tanečná príprava – pohodlné oblečenie, cvičky/tenisky na tancovanie.

DSC_0180.JPG

Pohybové krúžky

Energia a láska k športu

florbal.JPG

Florball

Florbal je športová kolektívna hra podobná pozemnému hokeju, určená najmä pre chlapcov. Je zameraná na rozvoj telesnej kondície a tímového ducha. Hra prebieha v telocvični a podľa pravidiel fair-play.

Určené pre: 1.stupeň / 2.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: stredná

vybijana.JPG

Vybíjaná

Vybíjaná je kolektívny loptový šport pre chlapcov a dievčatá, zameraný na rozvoj pohybových schopností a pohybovej zdatnosti. Vybíjaná zároveň rozvíja kladné morálno-vôľové vlastnosti detí, vedie ich ku kolektívnosti a zodpovednosti jednotlivca za výkon svojho družstva.

Určené pre: 2.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: stredná

tenis2_s.JPG

Tenis - kolektívny

Tenis je aktívna hra pre dvoch alebo štyroch hráčov. Pomáha pri rozvoji vlastnej individuality a motorických schopností. Dôležitým prvkom pri hre je aj koncentrácia. Tenis je vhodný šport na odbúranie stresu, posilnenie imunity a zlepšenie kondície.

Určené pre: 1.stupeň / 2.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: vysoká

DSC_0189_upr_mejl.JPG

Gymnastika

Gymnastika je základom všetkých športov, rozvíja koordináciu, rýchlosť, silu a ohybnosť. Cvičenie gymnastiek je kombináciou akrobacie, tanca a baletu s maximálnou ohybnosťou v kĺboch dolných aj horných končatín a chrbta. Je to veľmi pôvabný šport vhodný pre dievčatá.

Určené pre: 1.stupeň
Čas: 2 x 45 min
Náročnosť: stredná

Tanecna_priprava_s.JPG

Tanečná príprava

Cieľom tanečnej prípravy je hravým spôsobom podchytiť detskú tanečnú prirodzenosť, fantáziu, hudobné cítenie, zmysel pre rytmus, priestorovú orientáciu a pohybovú pamäť. Tanečná príprava pomáha formovať uvedomenia vlastného tela, jeho správne držanie a zachováva radosť z pohybu.)

Určené pre: 1. ročník
Čas: 60 min
Náročnosť: stredná

futbal.JPG

Futbal

Futbal je považovaný za najpopulárnejší kolektívny šport na svete. Táto hra je určená najmä pre chlapcov so zameraním na rozvoj telesnej kondície a tímového ducha. Hra prebieha v telocvični alebo na trávniku.

Určené pre : 1.stupeň / 2.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: stredná

st. tenis.JPG

Stolný tenis

Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Stolno-tenisový krúžok prebieha formou skupinového tréningu zameraného na osvojenie si základných zručností a pravidiel.

Určené pre : 1.stupeň / 2.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: stredná

hip-hop.jpg

Hip-Hop

Hip hop je rôznorodý tanečný štýl, ktorý využíva mnohé prvky z iných tancov a je veľmi populárny medzi mladými ľuďmi. Zapája sa pri ňom do aktívneho pohybu celé telo, žiaden sval nezostane nevyužitý.

Určené pre: 1.stupeň / 2.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: stredná

6018354839_765d48f922_z.jpg

Plávanie

Plávanie zabezpečuje komplexný rozvoj celého tela. Krúžok plávania je zameraný na trénovanie vytrvalosti a zlepšovanie celkovej kondície detí. Na plaváreň sú deti prevezené autobusom.

Určené pre: 1.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: vysoká

basketbal.jpg

Mix športov

Na krúžku Mix športov sa mladí športovci počas roka stretnú s trénermi rôznych športov, s ktorými absolvujú pohybové hry zamerané na konkrétny šport. (džudo, gymnastika, futbal, basketbal, atletika a iné). Zábavnou a motivačnou formou si vytvoria vzťah k športom a môžu objaviť v sebe nadanie a potenciál pre konkrétny šport.

Určené pre: 1. stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: stredná

latino girls.jpg

Latino girls

Latino girls je tanečný krúžok určený najmä pre dievčatá. Ide o tance latinsko-amerického pôvodu i štandardné. Tieto tance pomáhajú zlepšovať u dievčat koordináciu tela, silu i ladnosť pohybov, rozvíjajú kreativitu, posilňujú sebadôveru, učia sebadisciplíne a stálosti.

Určené pre: 2.-4. ročník
Čas: 60 min
Náročnosť: stredná

DSC_0099.JPG

Vzdelávacie krúžky

Učíme s láskou, moderne a hravo

lego Mindstorms.JPG

Lego Mindstorms

Krúžok lego Mindstorms oboznamuje so základmi robotiky. Lego Mindstorms je revolučná stavebnica, ktorá umožňuje poskladať funkčného robota. Následne je potrebné vytvoriť program, ktorý bude prispôsobený konštrukcii robota.

Určené pre: 1.stupeň / 2. stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: vysoká

sach1.JPG

Šach

Šach je strategická hra pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov a ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať súperovi mat. Má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Počas krúžku sa u žiakov rozvíja logické myslenie a cvičí sa pamäť.

Určené pre: 1. stupeň/2. stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: stredná

spanielcina_s.JPG

Španielčina

Španielčina je jazyk minulosti, prítomnosti, no hlavne budúcnosti. Krúžok je zameraný na gramatiku i výslovnosť. Žiaci sa naučia pozdraviť, predstaviť nielen seba a zvládnuť dialóg.

Určené pre: 2. - 5. roč.
Čas: 60 min
Náročnosť: stredná

obrázok spájkovanie.jpg

Základy elektroniky

Krúžok približuje deťom svet elektroniky. Naučia sa postaviť si elektronickú hračku z rovnakých súčiastok, aké sú použité v televízoroch, rádiách a rôznych iných prístrojoch okolo nás.
Spoznajú tiež schémy a spájkovanie.

Určené pre: 2.-9.roč.
Čas: 60 min.
Náročnosť: stredná

Baltik.JPG

Baltík

Baltík je programovací nástroj, ktorý umožňuje jednoduché programovanie 3D aplikácií. Žiaci sa na krúžku naučia princíp programovania a môžu ho realizovať na každej úrovni tohto poznávania.

Určené pre: 1.stupeň / 2. stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: stredná

Besst-21.jpg

Angličtina

19326917.jpg

Taliančina

OF8NYK0.jpg

Nemčina

DSC_0169.JPG

Umelecké krúžky

Svet je našou inšpiráciou

dramaticky (2)s.JPG

Drama 1

Základom tvorivej dramatiky je komunikácia a kontakt. Komunikácia ľudského tela – hlas, reč, jazyk, písmo, obraz a všetky javy a predmety okolo nás. Krúžok prebieha prevažne v anglickom jazyku.

Určené pre: 1.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: stredná

besstik.JPG

Novinár

Žiaci majú možnosť aktívne sa podieľať na príprave školského časopisu Besstík. Zistia, čo všetko zahŕňa príprava. Počas krúžku budú aktívne vytvárať texty rôznych žánrov, zaoberať sa budú jazykovou korektúrou, dizajnom, viazaním a distribúciou.

Určené pre: 2. - 9. roč.
Čas: 60 min
Náročnosť: stredná

yamaha_s.JPG

Yamaha - hudobné nástroje

Krúžok prebieha prostredníctvom skupinovej výučby. Pri hudbe sa využívajú profesionálne spracované hudobné sprievody, ktoré zvyšujú motiváciu k učeniu. Žiaci sa môžu naučiť hru na tieto hudobné nástroje: zobcová flauta, akustická gitara, bicie nástroje a keyboard.

Určené pre: 1. / 2. stupeň
Čas: 30 min
Náročnosť: vysoká

LEGO starsi_s.JPG

Lego

Krúžok Lego je zameraný na stavbu 3D objektov (portréty, mozaiky, minilegoland a iné). Lego je maximálne kreatívne, pomáha rozvíjať fantáziu, trpezlivosť a zručnosť. Vďaka svojim nekonečným kombinačným možnostiam je desaťročia rovnako obľúbené.

Určené pre: 1. / 2. stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: stredná

spevacky.jpg

Spevácky krúžok

Krúžok je zameraný na rozvoj umeleckého cítenia u dievčat i chlapcov, budovaním lásky k hudbe – spevu, tradíciám a tancu. Pohybové hry so spevom pomáhajú základnému rozvoju cítenia hudby, rozširujú poznanie ľudových piesní a detských hier.

Určené pre: 1.stupeň
Čas: 60 min
Náročnosť: stredná

piano_s.JPG

Piano

Krúžok prebieha formou individuálnej výučby na piane. Hra na tomto hudobnom nástroji je dobrodružstvo. Zvyšuje sebavedomie dieťaťa a zároveň je istým druhom terapie.

Určené pre: 2. - 9. roč.
Čas: 30 min
Náročnosť: vysoká

DSC_1338.JPG

Výtvarný ateliér

Ide o prípravné obdobie výtvarného umeleckého odboru, ktorého víziou je objavovať výtvarné talenty, stavať na nich a ďalej ich rozvíjať. Techniky: kresba, kolorovaná kresba, maľba, kašírovanie, frotáž, papierová plastika, kolážový podpis, recyklovanie.

Určené pre : 1. / 2. stupeň
Čas: 2 x 45 min
Náročnosť: stredná