SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Cena poroty pre našu Supertriedu

02.07.2019

V celoslovenskom kole Supertriedy naši druháci spolu s Ms Jankou a Ms Adel získali Cenu poroty za výtvarné stvárnenie predstavenia. Finále Supertriedy sa konalo 21.6.2019 v Bratislave a naši druháci predviedli hudobno-dramatické dielo o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Blahoželáme!

Viac fotiek zo súťaže nájdete v našej GALÉRII


úspešný besstík

14.06.2019

Predstavujeme Vám náš úspešný tím redaktorov, ktorí vytvárajú skvelé básne, príbehy a články týkajúce sa školského života, ale aj rôznych zaujímavých tém zo života detí.
Ich snaha a kreativita neostala bez povšimnutia a v okresnej súťaži Školských a triednych časopisov sa umiestnili na krásnom 2. mieste.

Celému tímu gratulujeme a tešíme sa s nimi.


supertrieda 2019

05.06.2019

„Supertrieda je európsky projekt zážitkového učenia.“

Deti z 2.C  pod vedením Miss Janky a Miss Adel s pomocou hudobných nástrojov dramaticky spracovali tému „Milan Rastislav Štefánik“. Spoločne vymysleli vlastnú pieseň, vytvorili kostýmy, kulisy a s autorským divadielkom v krajskom kole v Bratislave zažiarili ako absolútni víťazi.  Blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom finále, ktoré sa uskutoční o 2 týždne v Bratislave!

Viac fotiek nájdete v našej galérii


Úspech vo výtvarnej súťaži Kráľovstvo zvierat

29.05.2019

Dňa 23.5.2019 si boli, v Centre voľného času Kalokagatia,žiačky ôsmeho ročníka Natália Z. a Nina R. prebrať cenu za 1.miesto vo výtvarnej súťaži s názvom Kráľovstvo zvierat. Obom dievčatám srdečne blahoželáme!

Ms Adel


Zem je len jedna

03.05.2019

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v Kalokagatii Trnava konala výtvarná súťaž Zem je len jedna.... Hlavnou témou bola Zem z vtáčej perspektívy, kde žiaci Neo D. a Pavol S. z 8.B výtvarne stvárnili svoj príbeh o planéte. Zapojili svoju fantáziu a kreativitu.
Svojim dielom upútali porotu a získali ocenenie – 3. miesto.


Keď si vymýšľam

03.05.2019

So žiakmi prvého stupňa sme sa zapojili do literárnej súťaže Keď si vymýšľam, v ktorej bolo ich hlavnou úlohou vymyslieť pútavý príbeh so znakmi sci-fi. Aj v tejto súťaži sa nám podarilo uspieť a žiak Jurko S. (3.B) získal krásne tretie miesto.

Srdečne mu gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej literárnej tvorbe.


Školské majstrovstvá Trnavského okresu v GYMNASTICKOM ŠTVORBOJI

18.04.2019

Dňa 16.4.2019 po náročnej príprave 10 žiačok reprezentovalo našu školu v Školských majstrovstvách Trnavského okresu v GYMNASTICKOM ŠTVORBOJI žiačok základných škôl. Súťažili v 4 disciplínach: akrobacia, preskok, hrazda a lavička. V kategórii A i v kategórii B získali 2.miesto.

Gratulujeme!


Jazykový kvet – krajské finále

16.04.2019

Dňa 11.4.2019 sa naše žiačky zúčastnili krajského finále recitačnej súťaže Jazykový kvet, v ktorom sa prezentovali prednesom vybraných ukážok v anglickom jazyku. Veronika O. (4.B) sa umiestnila na krásnom 2. mieste, Natália S. (3.B) a Rebeka H. (5.A) získali vo svojej kategórii prvé miesto, vďaka čomu postupujú do celoslovenského finále! Gratulujeme a držíme palce!

Ms Janka


Okresné kolo Pytagoriády

16.04.2019

Žiaci tretieho až ôsmeho ročníka našej školy sa zúčastnili obvodného kola Pytagoriády. A tí, ktorí boli prví z každého ročníka postúpili a zúčastnili sa okresného kola.
Za našu školu sa na druhom mieste v okresnom kole umiestnila Alexandra M. (3.B).
Gratulujeme.

IMG_20190527_102604.jpg

Rozprávkové vretienko

09.04.2019

Dňa 28.3. sa v našej škole konalo školské kolo súťaže Rozprávkové vretienko pre žiakov 2. - 4. ročníka. Zúčastnené žiačky podali v prednese skvelé výkony a preto sa porota rozhodla nasledovne:

1. miesto : Agátka K. (3.C)
2. miesto : Alexka M. (3.B)
Veronika G. (3.C)

Agátke sa na okresnom kole podarilo umiestniť na krásnom druhom mieste.

Všetci jej srdečne gratulujeme a prajeme chuť a motiváciu do ďalších súťaží.


hollého pamätník

04.04.2019

Dňa 13.2. sa žiaci 5. až 8. ročníka zúčastnili školského kolo v recitačnej súťaži Hollého pamätník. Žiaci si texty vyberali z poézie aj prózy, s ktorými boli rozdelených do dvoch hlavných kategórii. Následne porota vybrala najlepších recitátorov.
Na obvodnom kole našu školu reprezentovali Zoe Z. (5.B), Michal F. (8.A) a Pavol O. S. (8.B).


language flower

04.04.2019

V apríli 2019 sme sa zúčastnili jazykovo-umeleckej súťaže Language Flower. Tri z našich žiačok súťažili v prednese anglických textov v okresnom kole, ktoré prebiehalo formou video nahrávok. Veronika O. (4.ročník) a Rebeka H. (5.ročník) získali vo svojich kategóriách prvé miesto a Natalia S. (3.ročník) sa umiestnila na druhom mieste. Všetky tri žiačky tak úspešne postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11.apríla 2019 v Trnave.

Gratulujeme a držíme palce!

LOGO JAZYKOVY KVET VSEOBECNE.png

Semifinále FLL Slovensko & Česko

03.04.2019

Aj tento rok sa nám podarilo prebojovať do Semifinále FLL!
S nádejným novým mladým tímom pod vedením Ľuba Gregora sa náš tím IT-PRO-BESST jr. v zložení Karin V., Nina P., Emma V., Lenka G., Laura M., Adam M., Viktor K. a Leo Š. popasoval s ďalšími účastníkmi v Bratislave. V konkurencii ďalších 17 tímov sme obišli na krásnom 11. mieste, pričom hlavne 41 bodov z kategórie teamwork patrilo k tím najlepším. Týmto ďakujeme škole, rodičom a všetkým, ktorí nás povzbudzovali a pomáhali nám."

Viac fotiek nájdete v našej GALÉRII


Regionálne kolo FLL v Bratislave

01.04.2019

Aj tento rok sme sa rozhodli zúčastniť medzinárodnej robotickej súťaže FLL. S omladeným kádrom ale za to ešte väčším odhodlaním sme sa pustili do programovania robota, tímovej úlohy a výskumu, aby sme mohli čo najlepšie odprezentovať naše výsledky v kvalifikačnom kole, ktoré sa konalo 14.1.2019 na Fakulte informatiky, v priestoroch Paneurópskej vysokej školy.
A výsledky? Prvé miesto za výskumnú úlohu a celkovo druhé miesto, čo zaručuje postup do SEMIFINÁLE!

Tešte sa s nami, ďalšia výzva nás čaká už o mesiac.

 Fotky z akcie si môžete pozrieť tu:
https://www.dropbox.com/sh/9xvrcbt5i42j0uj/AACQ0xWIXtJFGf6eBC05ENw5a?dl=0

Výsledky:
https://www.fll.sk/_user/doc/results_FLL_2018_2019_Bratislava.pdf


putujeme za ľudovou piesňou

01.04.2019

„Ľecela páva, ľecela,...“ a mnoho iných ľudových piesní sme mohli počuť na školskom kole súťaže Putujeme za ľudovou piesňou. Dievčatá prišli v krásnych ľudových krojoch z okolia Trnavy.  Všetky deti podali skvelé výkony a preto mala porota ťažké rozhodovanie v jednotlivých kategóriách.  O týždeň neskôr nás potom víťazi reprezentovali na okresnom kole súťaže.
Umiestnenie školské kolo:
1.kat.  1.miesto - Terezka H. (3.B)
            2.miesto - Lilien P. (2.C)
            3.miesto - Viktória T. (1.B)
2.kat.  1.miesto - Marína H. (5.B), husľový doprovod – Richard J. (6.B)
            2.miesto - Agátka A. (5.B)
            3.miesto - Laura M. (5.A)

3.kat.  1.miesto - Ruth B. (8.B)

4.kat.  1.miesto - Viktória B. (1.A), Tánička P. (2.A)

Umiestnenie v okresnom kole:

1. miesto - Viktória B. (1.A), Tánička P. (2.A)


Úspech vo výtvarnej súťaži

01.04.2019

Naša žiačka Sofia Š. (4.B) sa úspešne umiestnila na 2.mieste vo výtvarnej súťaži pod názvom Zvieratá v mori a na pobreží. Veľmi sa z toho tešíme a prajeme jej veľa ďalších úspechov pri maľovaní..


53. ročník biologickej olympiády kat. D - školské kolo

29.03.2019

V marci sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili školského kola biologickej olympiády. Riešili nie len teoretické, ale i praktické zadania. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi olympiády, čím potvrdili úroveň svojich vedomostí i nad rámec vzdelávacieho obsahu. Postúpiť do okresného kola môžu len dvaja najlepší, a tými sú:

1. miesto - Richard J. (6. B)
2. miesto - Nina P. (7. A)

Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme.


logická olympiáda - celoslovenské finále

27.03.2019

V stredu 20.03.2019 sa v Prešove konalo finálové kolo 7. ročníka Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, na ktorom našu školu reprezentovali 4 žiaci. V kategórii A (prvý stupeň) to bol Juraj S. (3.B) a Klára M. (4.A) a v kategórii B (druhý stupeň) Rebeka M. (8.A) a Michal M. (8.A). Z takmer 130 súťažiacich najlepšie umiestnenie z našich 4 zúčastnených nadaných reprezentantov dosiahol Michal M. (8.A), ktorý skončil na 7. mieste vo svojej kategórii. 
Gratulujeme a všetkým našim úspešným riešiteľom ďakujeme za reprezentáciu školy!


2x víťazstvo v trnavskom šachovom rebríčku

21.03.2019

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci Samir S., Adam H. ,Shabir S., Sear S. zúčastnili Trnavského šachového rebríčka. V troch kolách potvrdili, že aj ŠACH je dnes populárna hra medzi žiakmi.
Podarilo sa im vyhrať 1. miesto v OBOCH KATEGÓRIÁCH: škola i jednotlivec (Samir S.)
Gratulujeme!

20190319_114835.jpg

VŠETKOVEDKO

12.03.2019

Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž, do ktorej sa  zapojili aj naši žiaci 2.-4. ročníka. Žiaci predviedli svoje  vedomosti, schopnosti čítať s porozumením, logické myslenie a bojovali o titul  „najmúdrejšieho z najbystrejších.“ Mnohí žiaci za výborné  riešenie úloh získali titul Všetkovedko. Simonke O. z 3.B sa podaril skvelý výkon. Nielenže získala titul Všetkovedko, ale  za preukázanú múdrosť získala aj titul navyše Všetkovedko školy. Všetkým žiakom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Ms. Katka H.


20190205_134644.jpg

Testovanie komparo 2018/2019

01.03.2019

Dňa 15. novembra 2018 sa konalo testovanie KOMPARO 2018/2019, do ktorého sa zapojili aj naši ôsmaci a deviataci. Výsledkami v matematike, slovenskom jazyku, dejepise a fyzike sa naši žiaci ôsmeho ročníka zaradili medzi 25% najúspešnejších škôl.
Deviataci sa z testov z matematiky a slovenského jazyka takisto zaradili medzi 25% najúspešnejších škôl.
Gratulujeme.


Školské kolo súťaže Hollého pamätník

08.02.2019

Dňa 7.2.2019 sa v SZŠ BESST konalo školské kolo súťaže Hollého pamätník pre 2. - 4. ročník. Vybraní recitátori boli naozaj šikovní či už v prednese poézie alebo prózy.
Umiestniť sa však mohli len tí najlepší.

V poézií obsadili:
1. miesto - Veronika O. (4.B)
2. miesto - Martin M. (2.A)
3. miesto - Daniela Š. (3.C)

V próze obsadili:
1. miesto - Lea T. (4.B)
2. miesto - Agáta K. (3.C)
3. miesto - Adam L. (2.A)
Ďakujeme všetkým zúčastneným.


...hľadáme novú SUPER STAR

07.02.2019

Začiatok februára sa niesol v duchu moderných piesní. Spolu v školskom kole sme hľadali novú SUPER STAR. Vypočuli sme si v podaní žiakov prvého a druhého stupňa piesne od slovenských, ale i zahraničných interpretov.

Umiestnenie:

Kat. A – 1.-3.r.
2.miesto – Hanka H. (1.A)
3.miesto – Viktória T. (1.B)
3.miesto – Noel H. (1.C)

Kat. B – 4.-7.r.
1.miesto – Lucka T. (7.B) – postup do okresného kola
2.miesto – Veronika O. (4.B)
3.miesto – Veronika U. (7.B)


Pytagoriáda 2018

V stredu 12.12.2018 a vo štvrtok 13.12.2018 sa uskutočnila súťaž pytagoriáda. Zúčastnili sa jej žiaci 3. až 8.ročníka.

Gratulujeme žiakom, ktorí postupujú do okresného kola. Sú to za 3. ročník: Alexandra M. (3.B) za 4. ročník: Sofia T. (4.B) za 5.ročník:Júlia M. (5.A), Laura M. (5.A) za 7.ročník: Jakub M. (7.B), Frederik H. (7.A) za 8.ročník: Ema G. (8.B), Dominik F. (8.B).

Držíme palce.

pytagoriada.jpg

Vianočné piesne a koledy

Teplo, neha, láska... Nastal čas, kedy aj tie najvzácnejšie city ožívajú. My sme sa preniesli do čarovnej atmosféry Vianoc prostredníctvom školského kola súťaže "Vianočné piesne a koledy".
Súťažiaci podali výborné výkony, začo všetkým gratulujeme.
Dievčatá na prvom mieste nás reprezentovali aj v okresnom kole, odkiaľ si Sofia vyspievala krásne 2. miesto. Sofii srdečne gratulujeme!
Umiestnenie:
1. stupeň
Vianočné koledy:
1. miesto - Sofia Š. (4.B)
2. miesto - Nelka B. (2.B)
3. miesto - Sofinka D., Ninka B. (1.C)

Vianočné piesne:
1. miesto - Veronika O. (4.B)
2. miesto - Tánička P. (2.A)
3. miesto – Danielka Ella Š. (3.C)

2. stupeň
Vianočné koledy:
2. miesto - Agátka A. (5.B)

Vianočné piesne:
1. miesto - Marína H. (5.B)
2. miesto - Lucka T. (7.B)
3. miesto - Ninka J. (5.B)


Naša úspešná maliarka

Výtvarná patrí medzi obľúbené hodiny viacerých z nás a preto sa veľmi tešíme, že sa nám podarilo uspieť v okresnej súťaži Maľovaný sen Vianoc a umiestniť sa na krásnom 2. mieste.
Emke všetci srdečne gratulujeme!


Supertrieda 2018

„Supertrieda je európsky projekt zážitkového učenia s cieľom zvýšiť kultúrnosť detí a mládeže a učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť, tešiť sa zo života.“
Témami Supertriedy pre školský rok 2017/2018  boli Zastúpením Európskej komisie na Slovensku vygenerované: „Remeslo má zlaté dno“ a „Každou svojou myšlienkou, každým slovom, každým činom meníš svet“.
Naši žiaci 5. ročníka si zvolili druhú tému, pričom ju hudobno-dramaticky spracovali s použitím autorských piesní a textov pod vedením Ms Adel a Mr Vlada a v oblastnom kole v Trenčíne zažiarili a postavili sa na 2.stupienok víťazov!
Blahoželáme a tešíme sa, že práve naša škola je Modelovou školou Supertriedy ako umelecko-sociálneho európskeho projektu!


Úspešný BESSTík

Celý rok tvoríme príbehy, básne, hádanky či kvízy do nášho školského časopisu. Táto naša snaha bola odmenená v podobe krásneho druhého miesta v súťaži školských časopisov. Náš úspech nás naštartoval k tvorbe nových a ešte kreatívnejších časopisov.


Úspech mladých záchranárov

Aj tento rok 5 žiaci z 8A triedy dokázali obhájiť svoje prvenstvo v Územnej súťaži družstiev mladých záchranárov.  Následne sa tím zúčastnil krajského kola súťaže „ Dieťa života“ v , ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva školstva v Bratislave. Preverili svoje schopnosti pohotovo a správne zareagovať v kritických situáciách. 


Viac o súťaži si môžete prečítať tu


Výsledky matematického Klokana

V utorok 19. marca sa naši nadšenci pre matematiku zahryzli do riešenia zaujímavých logických úloh. Do súťaže sa zapojilo 80 žiakov z 1.-9. ročníka. Matematický Klokan je medzinárodná matematická súťaž, ktorú riešia žiaci v 65 krajinách sveta. Teší nás, že aj naša škola sa každoročne zapája do tejto súťaže.
Výborný výsledok, 100% úspešnosť riešenia, dosiahli naše žiačky Hanka S. z 1.B a Lucka Š. zo 4.A s Martinou  A. z 9.A sa stali aj šampiónom školy.
Všetkým klokanistom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.


IQ olympiáda 2018 – regionálne kolo

Dňa 7.5.2018 sa uskutočnilo regionálne kolo pre Západné Slovensko v súťaži IQ olympiáda 2018. Našu školu reprezentovali piati žiaci - Martinka A., Peťo K., Chris A. (9.A), Mirko N. (8.B) a Karin V. (6.A). Mirko si vybojoval krásne 5. miesto a zároveň postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční dňa 28.5.2018 v prostredí Smolenického zámku. Mirko, držíme Ti palce!
 Motýle, chrobáky a iný hmyz

 

Po zapojení do výtvarnej súťaže sa nám podarilo zvíťaziť a získať krásne 2. miesto. Gratulujeme Julke M. z triedy 4.A!


Úspech vo výtvarnej súťaži


Naša žiačka šiesteho ročníka, Tamara H., zaznamenala úspech vo výtvarnej súťaži Moja Trnava, kde získala za kresbu trnavských hradieb maľovaných kombinovanou technikou, krásne 3.miesto. Na výstave v Západnom krídle trnavskej radnice sú, okrem jej víťazného diela, vystavené aj práce siedmakov: Šimona M. a Ondreja D., šiestačok: Lucii T., Niny B. a piataka Marka M. Výstava je verejnosti prístupná do konca mesiaca máj.
 


Študenti našej školy opäť potvrdili, že sú BESST

V dňoch 25.-28.4. 2018 sa v Detroite uskutočnil celosvetový šampionát FIRST LEGO League, ktorého sa zúčastnil aj náš 9-miestny IT-PRO-BESST tím. Vo veľmi silnej konkurencii až 104 tímov mladých fanúšikov robotiky z celého sveta sa im podarilo prebojovať až do finále a získať tak fantastické 3. miesto. Tím sa na šampionát postupne prebojoval po regionálnom kole v Bratislave, semifinále v Lodži v Poľsku a stredoeurópskom finále v nemeckom Aachene. Počas šampionátu sa im spomedzi všetkých tímov podaril druhý najlepší výsledok a po vyraďovacom semifinálovom kole s neskorším víťazom sa IT-PRO-BESST tím umiestnil na vynikajúcom treťom mieste.
Gratulujeme, a sme na vás hrdí!
Chcete si pozrieť naše video? Kliklite SEM


IQ olympiáda

Počas mesiaca apríl mali žiaci 5.-9.ročníka možnosť zapojiť sa do 8. ročníka súťaže IQ olympiáda. V regionálnom kole Západ nás budú dňa 7. 5. 2018 reprezentovať Martina A. (9.A), Peter K. (9.A), Miroslav N. (8.B), Christián A. (9.A) a Lea K. (9.A). Držíme Vám palce!

 
Ceny do IQ olympiady-01.jpg
 

Putujeme za ľudovou piesňou


Klenoty slovenského ľudového folklóru - ľudové piesne  si pripomenuli žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ prostredníctvom speváckej súťaže "Putujeme za ľudovou piesňou". Žiaci zaspievali rôzne krásne a rozmanité slovenské ľudové piesne známe i menej známe z okolia Trnavy.

Školské kolo:

Kategória A  

 • 1.miesto: Terezka H. - 2.B

 • 2.miesto: Lilien Mary P. - 1.C

 • 3.miesto: Dorotka H. - 1.C

Kategória B

 • 1.miesto: Agátka A. 4.B

 • 2.miesto: Marína H. - 4.B

 • 3.miesto: Jasmínka Klára Č. - 4.B, Veronika U. - 6.B

Žiačky Terezka H. a Agátka A. postúpili do okresného kola súťaže.
Okresné kolo: Agátka A. získala 3. miesto vo svojej kategórii.

Gratulujeme!


Logická olympiáda – celoslovenské finále

V stredu 11.4.2018 sa v Prešove konalo finálové kolo 6. ročníka Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, na ktorom našu školu reprezentovali 3 žiačky. V kategórii A (prvý stupeň) to bola Lucia Š. (4.A) a Emma V. (4.A) a v kategórii B (druhý stupeň) Rebeka M. (7.A). Spomedzi 130 súťažiacich najlepšie umiestnenie z našich 3 zúčastnených nadaných reprezentantiek dosiahla Lucia Š. (4.A), ktorá skončila na 15. mieste vo svojej kategórii.  Gratulujeme a všetkým našim úspešným riešiteľkám ďakujeme za reprezentáciu školy.


Trnavský šachový rebríček 1. miesto

Dňa 12.04.2018 prebehlo 3. kolo Trnavského šachového rebríčka. Naši žiaci súťažili ako družstvo i ako jednotlivci. Samir S. z 8.A opäť podal skvelý výkon a umiestnil sa na 1. mieste v kategórii Jednotlivci - žiaci ZŠ. V družstve súťažili Samir S. z 8.A, Shabir S. z 3.B, Sear S. z 2.C a Adam H. zo 4.A. Podarilo sa im získať 1. miesto v kategórii Družstvá - žiaci ZŠ.
Chlapcom gratulujeme k skvelému výsledku.


Hollého pamätník

Aj v tomto školskom roku sa na našej škole BESST uskutočnila súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Žiaci 5.-9. ročníka mali možnosť preukázať svoje zručnosti v recitácii a vytvoriť priestor pre  záujem o literatúru. Súťaže sa spolu zúčastnilo 14 žiakov. V obvodnom  kole súťaže Hollého pamätník nás budú reprezentovať Lenka G. z triedy 5.B a Matúš. KD. z triedy 7.B.


Aachen - finále FLL pre strednú Európu


Aj tento rok sa nám podarilo úspešne kvalifikovať z V4 kvalifikácie FLL z poľského Lodžu do finálového kola, tentokrát v nemeckom Aachene. V sobotu sa tradične súťažilo v kategórií "Teamwork" - konkrétne jeho časť zvaná "Live Challenge" a v nedeľu sme si vychutnávali súťaž plnými dúškami v kategóriach "Research Project", "Robot Design" a "Robot Game". V konkurencii 25 tímov z Nemecka, Švajčiarska, Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sme sa umiestnili na peknom 9. mieste! Celý tím si súťaž užil a zabavil sa. Keďže sme prijali pozvánku na finálový turnaj FLL, tento rok sa naša púť končí v americkom Detroite, na ktorý sa už všetci nesmierne tešíme! Ďakujeme vám všetkým za úžasnú podporu!
Tím IT-PRO-BESST
 


Hollého pamätník

Na konci februára sme uskutočnili školské kolo recitačnej súťaže v poézii a próze Hollého pamätník. Súťažiacich bolo veľa a porota mala čo robiť, aby rozhodla o víťazoch a cene poroty. A tu ich máme:

 • 1. miesto: Ela V. , 4. A

 • 2. miesto: Zoe Z. , 4. B

 • 3. miesto: Rebeka H., 4. B

Cena poroty: Veronika G., 2. C

Elka nás bude prezentovať na okresnom kole Hollého pamätník. Gratulujeme!


Strašidelný príbeh

V okresnom kole literárnej súťaži Strašidelný príbeh sme uspeli. Naša žiačka Zuzka M. vyhrala cenu poroty, vďaka fantázii, tvorivosti a pisateľskej zručnosti. Gratulujeme!

IMG_8805.JPG

PYTAGORIÁDA

Dňa 14. 3. 2018 sa konalo okresné kolo Pytagoriády. Žiaci našej školy sa umiestnili na krásnych miestach. Mirko N. (8.B) sa umiestnil na 3. mieste v kategórii P8 a Miško M. (7.A) sa umiestnil na 1. mieste v kategórii P7. Srdečne blahoželáme!

PYT_uspesni.jpg

Strašidelný príbeh

 

V okresnom kole literárnej súťaži Strašidelný príbeh sme uspeli. Naša žiačka Zuzka M. vyhrala cenu poroty, vďaka fantázii, tvorivosti a pisateľskej zručnosti. Gratulujeme!


Krajské kolo olympiády z angličtiny

 

14. februára sa konalo krajské kolo olympiády z angličtiny, ktorého sa zúčastnila aj naša žiačka Laura Kissová z triedy 9.A. Vďaka jej veľkému úsiliu, získala prvé miesto. Gratulujeme!

eO.jpg

Trnavský šachový rebríček 2.kolo

 

Dňa 21.2.2018 sa v CVČ Kalokagatia konal tradičný Trnavský šachový rebríček 2. kolo. Našu školu reprezentovali žiaci Samir S. (8.A), Denis P. (6.A), Adam H. (4.A) a Sear S. (2.C). Držíme im palce do tretieho záverečného kola, ktoré bude v apríli.


Logická olympiáda – školské kolo 2018

Dňa 14.2. 2018 sa stretli žiaci so všeobecným intelektovým nadaním, aby si zmerali  svoje sily. Testovanie súťaže Logická olympiáda 2018 prebiehalo v dvoch kategóriách. Kategória A – 1. stupeň a kategória B – 2. stupeň.  Tohtoročnými víťazmi  sa stali za 1. stupeň – Lucia Š. (4.A) a Emma V. (4.A), za 2. stupeň – Rebeka M. (7.A), Natália H. (8.B) a Laura K. (9.A) . Víťazom blahoželáme a tešíme sa z ich postupu do celoštátneho finále, ktoré sa bude konať v priebehu apríla 2018 v Prešove.


First Lego League – Semifinále V4 Lodž

 

Aj tento rok súťažíme vo FLL! Po úspešnom bratislavskom kole sa nám podarilo získať úžasné 5. miesto v semifinále, kde boli už najlepšie tímy z Maďarska, Poľska, Česka a Slovenska. Radosť po postupe do finálového kola v nemeckom Aachene je obrovská a na celý tím IT-PRO-BESST sa veľmi tešíme!


Všetkovedko

 

Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž, do ktorej sa  zapojili aj naši žiaci 2.-5. ročníka. Žiaci predviedli svoje  vedomosti, schopnosti čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Mnohí žiaci za výborné  riešenie úloh získali titul Všetkovedko. Veronike Ch. z 2.D sa podaril skvelý výkon. Nielenže získala titul Všetkovedko, ale  za preukázanú múdrosť získala aj titul navyše- Všetkovedko školy. Všetkým žiakom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.


...hľadáme novú SUPER STAR

 

Našou školou sa opäť niesli tóny modernej hudby počas súťaže – Hľadáme novú SUPER STAR. Žiaci od prvého až po siedmy ročník spievali piesne od súčasných popových spevákov.  Súťaž prebiehala v troch kategóriách: kategória A (1.-3. roč.), kategória B (4.-6. roč.), kategória C (7. – 9. roč.). Do okresného kola postúpili žiaci: Alex M, Veronika U. a Tamarka K. 

Alex.M  očaril svojim spevom a prejavom porotu i na okresnom kole a stal sa víťazom  v jeho kategórii.

Ocenenia školské kolo:

Kategória A: 

 • 1.miesto: Alex M. - 2.A

 • 2.miesto: Veronika O. - 3.B

 • 3.miesto: Terezka H. - 2.B

Kategória B :

 • 1.miesto: Veronika U. - 6.B

 • 2.miesto: Ninka J. - 4.B

 • 3.miesto: Agátka A. - 4.B

Kategória C

 • 1.miesto: Tamarka K.- 7.A

 • 2.miesto: Ruth B. - 7.B


Šaliansky Maťko

 

Dňa 26. januára sa naši žiaci Alex M. a Agátka A. zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže povestí Šaliansky Maťko. Konkurencia veľká, avšak nám sa podarilo získať v prvej kategórii 3. miesto, ktorým nás potešil Alex M.

Gratulujeme!


Trnavský šachový rebríček

 

Trnavské centrum voľného času Kalokagatia aj tento rok poriada šachový turnaj s názvom Trnavský šachový rebríček. 18.01.2018 prebehlo prvé kolo, ktorého sa zúčastnili žiaci našej školy. Samir S.(8.A), Shabir S. (3.B), Sear S. (2.C) a Denis P. (6.A) opäť dokázali, že šach je aj v dnešnej dobe atraktívna a zaujímavá hra. Samir S. sa zatiaľ, po prvom kole, umiestnil na 1. mieste. Jemu aj ostatným držíme palce do ďalšieho kola.


Pytagoriáda

Tento školský rok sa školské kolo  Matematickej pytagoriády v jednotlivých kategóriách uskutočnilo v dňoch 13. a 14.12. Úspešnými riešiteľmi školského kola súťaže boli a zároveň do okresného kola postúpili:

 • P4 – Ema V. 4.A

 • P5 – Oliver H. 5.A

 • P6 – Michal M. 6.A

 • P8 – Miroslav N. 8.B

Srdečne blahoželáme.


Majstrovstvá SR v šachu žiakov ZŠ, Topoľčany

 

Dňa 6.12.2017 sa uskutočnili v Topoľčanoch Majstrovstvá SR v šachu žiakov a žiačok ZŠ. Po postupe z Trnavského okresu a následne z Trnavského kraja sa celoslovenského finále žiakov všetkých ZŠ zúčastnil Samir S. (8.A) Skončil na 1. mieste s plným počtom bodov.


Recitácia Šaliansky Maťko

 

Začiatkom decembra sa uskutočnila súťaž v recitácii povestí Šaliansky Maťko. Účasť súťažiacich bola vysoká.  A preto  bola aj veľká a kvalitná konkurencia, príjemne súťaživá.  A výsledky, ktoré potešia.

I.  kategória

 • 1 . miesto: Alexander M., 2. A

 • 2. miesto: Nikolaj A. 2. C

 • 3. miesto: Olívia A. 3. A


II. kategória

 • 1.miesto: Rebeka H., 4. A

 • 2. miesto: Agátka A., 4. B

 • 3. miesto: Zoe Z., 4. B

 


DIPLOM ZA ÚČASŤ V PROJEKTE ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

Ďakujeme Slovenskej pedagogickej knižnici a Knihovni Jiřího Mahena v Brně za diplom z dôvodu účasti na projekte Záložka do knihy spája školy a už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

diplom_zalozka do knihy.png

Dejepisná olympiáda

I v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Hlavnými aktérmi sa tentokrát stali žiaci 7. ročníka. Preopakovali si svoje vedomosti z nižšieho ročníka a zároveň sa obohatili o nové vedomosti. Dvaja z nich, Rebeka H. a Michal M., nás budú reprezentovať aj na okresnom kole. Držíme palce.


FLL - regionálne kolo v Bratislave

Dňa 9.12.2017 sa uskutočnilo v Bratislave regionálne kolo v lego robotike celosvetovej súťaže FLL /First Lego League/. V konkurencii ďalších 8 tímov sa náš tím IT-PRO-BESST umiestnil na 1. mieste!
Tréner: Jakub H.
Členovia tímu: Paul K., Marek Š., Adam M., Ondrej K., Natália H., Júlia H., Paulína H., Rebeka H., Emma V.

Naše výsledky:

 • 1. miesto v kategórií Robot Game

 • 1. miesto v kategórií Robot Dizajn

 • 2. miesto v kategórií Teamwork

 • 2. miesto v kategórií Výskumný projekt

- celkovo 1. miesto
Výhra v tomto kvalifikačnom kole nás zároveň posúva do ďalšieho kola, ktoré sa bude konať v dňoch 10.-11.2.2018 v Łódź v Poľsku!
Ďakujeme všetkým za podporu :)


Úspech vo výtvarnej súťaži

Ako každý rok sa zapájame do výtvarných súťaží. Tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže: "Svet rozprávkových príbehov". Ninka z 2.A zvíťazila v II. kategórií a získala krásne 3. miesto.


Majstrovstvá SR v zrýchlenom šachu

6.12.2017 sa uskutočnili v Topoľčanoch Majstrovstvá SR v zrýchlenom šachu žiakov a žiačok ZŠ. Po postupe z Trnavského okresu a následne z Trnavského kraja sa celoslovenského finále žiakov všetkých ZŠ zúčastnil Samir S. (8.A). Podarilo sa mu získať 1. miesto s plným počtom bodov. Gratulujeme!


Vianočné koledy a piesne

27. novembra sa našou školou niesli tóny vianočných piesní. Súťaže Vianočné piesne a koledy sa zúčastnilo veľa žiakov, víťaz však nemohol byť každý. Pre nás to ale bol veľmi príjemne strávený čas.
V kategórii Moderná vianočná pieseň – sólo spev sa umiestnili títo žiaci:

 • 1. miesto – Timea B., 3.A

 • 2. miesto – Agáta A., 4.B

 • 3. miesto – Nina J., 4.B

V kategórii Moderná vianočná pieseň – spevácka skupina sa umiestnili títo žiaci:

 • 1. miesto – Klára M. a Klára P., 3.A

 • 2. miesto – Tereza V., Táňa P., Lucia M., 1.A

 • 3. miesto – Veronika O., 3.B a Nina J., 4.B

Ďakujeme všetkým za účasť a za vytvorenie peknej predvianočnej atmosféry.


iBobor 2017/2018


Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže iBobor. Zo Slovenska sa zúčastnilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl. Naši žiaci bojovali v kategóriách:

 • Bobríci – 4. a 5. ročník

 • Benjamíni – 6. a 7. ročník

 • Kadeti – 8. a 9. ročník

Vo všetkých kategóriách sme mali niekoľko výborných výsledkov, konkrétne:
V kategórii Bobríci:

 • 3. miesto: Daria D. 5.B – 91. percentil

 • 2. miesto: Ela V. 4.A – 97. percentil

 • 1. miesto: Leo Š. 5.B - 100. percentil

V kategórii Benjamíni:

 • 3. miesto: Miroslav M. 7.B – 95. percentil

 • 2. miesto: Michal M. 7.A – 97. percentil

 • 1. miesto: Frederik H. 6.A – 97. percentil

V kategórii Kadeti:

 • 3. miesto: Laura K. 9.A – 95. percentil

 • 2. miesto: Miroslav N. 8.B – 96. percentil

 • 1. miesto: Peter K. 9.A – 98. percentil

Žiakov z našej školy sa samozrejme zúčastnilo oveľa viac a preto im všetkým gratulujeme! Všetkých si môžete prezrieť v priloženej fotogalérii.
 


Výsledky školy v Testovaní 9:

Deviatakom SZŠ BESST patrí v cesloslovenskom testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry už štvrtý rok prvá priečka v Trnavskom kraji. Vďaka doterajším výsledkom Testovania 9 (T9-2014, 2015, 2016 a 2017) nadobudla škola pozíciu druhej najlepšej školy na Slovensku.

Viac o výsledkoch T-9 2017

 • Do T9-2017 sa zapojilo 1 437 základných škôl. Test z matematiky riešilo 36 454 deviatakov a ich priemerná úspešnosť dosiahla 56,4 %. Deviataci SZŠ BESST zvládli tento monitor s úspešnosťou 80,6 %. Vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry si preverilo 34 202 žiakov, pričom priemerná slovenská úspešnosť bola 61,2 %. Deviataci trnavskej bilingválnej školy dosiahli úspešnosť 79,5 % a už štvrtý rok po sebe obsadili z oboch predmetov vrchol rebríčka škôl v Trnavskom kraji.

Viac o celoslovenskom umiestnení školy

tu nájdete kompletné informácie o výsledkoch auditu T9-2014 - 2016.

 • Súkromná základná škola BESST sa na základe výsledkov NÚCEM testovania T9 umiestnila za roky 2014 – 2016 na celkovom 2. mieste v rámci Slovenska. Tieto interné výpočty preverila a popredné umiestnenie v celoštátnej konkurencii potvrdila audítorská spoločnosť AT Partners Audit, s. r. o.

Kompletná audítorská správa


Školské majstrovstvá okresu v šachu žiakov ZŠ


Včera 24.10.2017 sa naši žiaci Adam H. (4.A), Sear S. (2.C), Shabir S. (3.B) a Samir S. (8.A) zúčastnili šachového turnaja v CVČ Kalokagatia v Trnave. Chlapci úspešne reprezentovali našu školu a umiestnili sa na krásnom treťom mieste. V súťaži jednotlivcov získal Samir S. druhé miesto.
 
 

Olympiáda zo slovenského jazyka


Dňa 23.10.2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Šesť žiakov z 9.A si preverilo svoje vedomosti a zručnosti. Zároveň si vyskúšali svoje schopnosti v štylizácii a prejave.


ŠMO v atletike žiakov a žiačok ZŠ

Vo štvrtok  18.5.2017 sme sa so žiakmi šiesteho a deviateho ročníka – Ivan K., Tamara K., Laura S, Lada P., Rebeka M., Michal F. (6.A), Ruth B. (6.B), Nina L., Jakub B., Timotej Č., Oliver S., Roman H. (9.A) zúčastnili školských majstrovstiev okresu v atletike žiakov a žiačok ZŠ na atletickom štadióne A. Hajdóczyho v Trnave. V nádherný slnečný deň sme si naplno vychutnali športové predpoludnie plné výborných výkonov. V silnej konkurencii našu školu zviditeľnila tradične skvelá Ninka L. z 9.A, ktorá si vybojovala 3. miesto v behu na 800m. Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie športové zážitky.


Moja Trnava

V utorok 9.5.2017 sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania ocenení za umiestnenia vo výtvarnej súťaži Moja Trnava v západnom krídle trnavskej radnice. Gratulujeme našim talentovaným žiačkam Letícii K. (4.A) za 3. miesto a Francesce K. (7.B) za 1. miesto vo svojich kategóriách!


Školské majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji žiačok ZŠ

Dňa 4. mája 2017 naše malé gymnastky Ela V. z 3.A, Júlia M. z 3.A, Nina J. z 3.B, Klára P. z 2.A a Alica R. z 1.A reprezentovali Trnavský kraj a zároveň našu školu v celoštátnej súťaži v gymnastike. V našej kategórii „A“  súťažil vždy 1 tím za 1 kraj – tj. 8 tímov. Gymnastické schopnosti našich žiačok sa vďaka súťažiam a prípravy pod vedením lektorky, pani Magdy Masárovej posunuli na vyššiu úroveň. A hoci sa nám v závere tejto súťaže nepodarilo postaviť sa na stupienok slávy, bola to obrovská skúsenosť a neopakovateľný zážitok pre každú zo súťažiacich.


Súťaž družstiev mladých záchranárov

Pre človeka nie je nič dôležitejšie ako zdravie a život samotný. O prvej pomoci sa veľa rozpráva, veľa teoretizuje, ale ako by sme sa zachovali v situácii, v ktorej by bolo potrebné podať prvú pomoc? Žiaci triedy 7.A -Sofia B., David B., Andrej P., Tomáš D. a Marek Š. si takéto modelové situácie mohli vyskúšať na vlastnej koži na územnej súťaži Hliadok mladých zdravotníkov pre II. stupeň, ktorá sa uskutočnila 28.4.2017 v Trnave. Nielenže perfektne odpovedali na otázky z oblasti Červeného kríža a prvej pomoci, ale vynikajúco zvládli aj oživovanie na figurínach. A nezlyhali ani pri poslednom zadaní, na ktorom pracovali ako zohratý  tím. Rozpoznali bezvedomie či veľké vonkajšie krvácanie a podali prvú pomoc, čím si vyslúžili úžasné 1. miesto. Gratulujeme!


Školské majstrovstvá v gymnastickom štvorboji žiačok ZŠ – krajské kolo

Dňa 20. apríla 2017 sa žiačky našej školy Alica R. (1.A), Klára P. (2.A), Ela V. (3.A), Laura M. (2.A) and Júlia M. (3.A) zúčastnili Školských majstrovstiev kraja v gymnastickom štvorboji žiačok ZŠ v Piešťanoch. Získali krásne 1. miesto a postupujú do finále-  na Školské majstrovstvá Slovenska. Držte palce našim malým gymnastkám 4. mája!


Logická olympiáda – celoslovenské finále

V stredu 12.4. 2017 sa v Prešove konalo finálové kolo 5. ročníka Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, na ktorom našu školu reprezentovali štyria žiaci. V kategórii A (prvý stupeň) Leo Š. (4.B) a Lucia Š. (3.A) a v kategórii B (druhý stupeň) Frederik H. (5.A) a Laura K. (8.A). V rámci tohto celoslovenského podujatia sa deti zúčastnili i večerného programu Večer talentov. Počas testovania detí prebiehal odborný seminár Rozumieme nadaným, na ktorom boli prezentované viaceré zaujímavé témy v oblasti vzdelávania nadaných. Spomedzi takmer 100 zúčastnených detí najlepšie umiestnenie z našich 4 nadaných reprezentantov dosiahol Leo Š. (4.B), ktorý skončil na 11. mieste vo svojej kategórii. Gratulujeme a všetkým našim úspešným riešiteľom ďakujeme za reprezentáciu školy.


Školské kolo IQ olympiády 2017

V týždni od 3. do 4. apríla sa na jednotlivých školách konalo školské kolo IQ olympiády 2017. Z celkového počtu 10 929 žiakov do regionálneho kola postupuje 240 detí, medzi nimi aj naši žiaci Timotej Č. a Oliver S. z 9.A. Gratulujeme a držíme im palce!


Hollého pamätník – okresné kolo

Rebeka H. (3.A) a Miško F. (6.A) nás 28.3.2017 reprezentovali v okresnom kole súťaže Hollého pamätník v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave. Rebeka sa so svojím úryvkom z knihy Jeremyho Stronga – Babkin slávny útek umiestnila na 1. mieste a postupuje do krajského kola súťaže! Miss Viol, ktorá ju pripravovala a sprevádzala, naozaj nemohla dostať krajší darček ku Dňu učiteľov! Ani Miško sa nedal zahanbiť v kategórii poézia, a hoci sa tentoraz neumiestnil, sme naňho právom hrdí a budeme mu držať palce v jeho ďalšej recitátorskej kariére. Obaja naši reprezentanti spravili tento krásny slnečný a slávnostný deň ešte krajším, ďakujeme!


Rozprávkové vretienko – okresné kolo

Srdečne gratulujeme Agátke A. z 3.B za jej úžasný výkon v poslednom, okresnom kole súťaže v recitácii rozprávok, za ktorý jej bolo pridelené celkovo 3. miesto. Spomedzi všetkých súťažiacich prišla na rad ako posledná, napriek tomu zažiarila a vyslúžila si aj pochvalu poroty. Veríme, že Agátka a jej nesporný talent budú žiariť ešte na mnohých ďalších súťažiach!


Výsledky európskeho finále FIRST Lego League

Už po 9-ty raz sa slovenskí žiaci vo veku od 9-16 rokov zapojili do medzinárodnej súťaže FIRST LEGO League, ktorá pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených kategórií: Robot Game, Robot Design, Prezentácia výskumného projektu a Tímová práca. V tomto ročníku sa zaregistrovalo na Slovensku 90 tímov a žiaci si svoje zručnosti overili najskôr na regionálnych turnajoch. V Strednej Európe, kde organizáciu súťaže zastrešuje Hands on Technology, sa tento rok zapojilo 955 tímov. Víťazi z regionálnych kôl (spolu 127 tímov) súťažili v 7 semifinálových kolách a z nich vzišlo 24 najlepších tímov, ktoré sa stretli 3.-4. marca na FLL Finále Strednej Európy 2016/2017 v Regensburgu.

Náš tím IT-PRO-BESST v zložení: Adam M., Paul K., Jakub H., Michal M., Natália H., Paulína H., Júlia H. pod vedením trénerov Mr. Rasťa a Ms. Niny dosiahol krásne celkové 10. miesto. Okrem celkového umiestnenia teší 4. miesto v kategórií Robot-Design a 4. miesto v kategórií Robot-Game. Celému tímu gratulujeme!


Pytagoriáda – okresné kolo

V dňoch 14.-15.3.2017 sa štyria naši žiaci – Philip B. (3.A), Oliver H. (4.A), Michal M. (6.A) a Miroslav N. (7.B) zúčastnili okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Mirko N. (7.B) sa umiestnil na 1. mieste v kategórii P7, Miško M. (6.A) skončil vo svojej kategórii P6 tretí. Obom srdečne blahoželáme!


Rozprávkové vretienko

V pondelok 13.3.2017 nás do ríše rozprávok a fantázie vtiahlo školské kolo súťaže Rozprávkové vretienko. Počas posledného školského kola z recitačných súťaží sme si z úst nadšených recitátorov znova vypočuliznáme i menej známe príbehy o Bodríkovi, opiciach, kozliatkach, krtkoch či Emilovi z Lonnebergy a znova sa ponorili do čarovného sveta detstva. A vďaka našim deťom sme sa cítili úplne rozprávkovo, uvoľnene, hravo, magicky.

Porota spomedzi všetkých skvelých rozprávačov nakoniec vybrala týchto žiakov:
1. miesto: Agáta A. (3. B)
2. miesto: Emma V. (3. A), Christian K. (3. A)
3. miesto: Karin K. (2. A), Viktória G. (4. A)

Agátka A. z 3. B nás bude 23.3.2017 reprezentovať v okresnom kole súťaže. Držíme palce!


Putujeme za ľudovou piesňou – školské kolo, 2. stupeň

V putovaní za ľudovou piesňou sme pokračovali vo štvrtok 9. marca, kedy nám svoje spevácke umenie predviedli žiačky 4.-9. ročníka. Na stupienkoch víťazov skončili:

Kategória II – sólo spev 4.-6. ročník:

1. miesto – Ruth B. (6.B)
2.  miesto – Petra B. ( 5. A)
3. miesto – Laura P. (4.A) 1. miesto – Ruth B. (6.B)
2.  miesto – Petra B. ( 5. A)
3. miesto – Laura P. (4.A)

1. miesto – Paulína P. (9.A)

1.miesto -  Anička B., Veronika U. (5.B)
2.miesto – Tamara K., Rebeka M. (6.A)

Dievčatám ďakujeme za príjemne strávené popoludnie a Ruth, Aničke a Veronike aj za reprezentáciu našej školy v okresnom kole súťaže.


Vyhodnotenie súťaží Exotické vtáky a Keď si vymýšľam

9.3.2017 sa naši žiaci zúčastnili slávnostného vyhodnotenia a preberania cien za umiestnenia v súťažiach organizovaných CVČ Kalokagatia Exotické vtáky a Keď si vymýšľam. Vo výtvarnej súťaži Exotické vtáky získal Šimon M. (6.A) prvé miesto vo svojej kategórii a Laura P. (4.A) skončila vo svojej kategórii na treťom mieste. Za úspech v literárnej súťaži v sci-fi a fantasy poviedke boli z našej školy odmenení až štyria žiaci – Leo Š. (4.B) získal 2. miesto a Adam S. (4.A) 3. miesto v kategórii žiakov 1. stupňa ZŠ, Laura F. a Jakub B. (9.A) získali 3. miesto v kategórii žiakov 2. stupňa ZŠ. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu!


Hollého pamätník – obvodné kolo

V dňoch 7. a 8. marca 2017 naši žiaci Rebeka H. (3.A), Lenka G. (4.B), Michal F. (6.A), Petra B. (5.A), Stanislav K. (7.B) a Peter L. (8.A) reprezentovali BESST v obvodnom kole recitačnej súťaže Hollého pamätník, ktoré sa konalo v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave.
Rebeka H. (3.A) sa umiestnila na 2. mieste vo svojej kategórii (próza, žiaci 2.-4. ročníka ZŠ), Miško F. (6.A) získal 3. miesto v kategórii poézia, žiaci 5.-6. ročníka ZŠ. Obaja nás budú koncom marca reprezentovať v okresnom kole súťaže. Gratulujeme.
Všetkým účastníkom by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať za reprezentáciu školy. Veríme, že skúsenosti zo súťaže spolu s cennými pripomienkami poroty im pomôžu v rozvoji ich recitátorského talentu počas ďalších ročníkov súťaže. Už teraz sa máme na čo tešiť!


Stopy zvierat

Určiť na základe stopy meno zvieratka nie je nič jednoduché. O tom by vám vedeli povedať svoje i žiaci, ktorí sa zapojili do školskej zimnej súťaže „Animal tracks“. Víťazmi sa stali Kenzi B. z 1.A a Martina A. z 8.A triedy. Gratulujeme!


Biologická olympiáda

V pondelok 6. marca sa na pôde školy uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kat.D. Zúčastnilo sa ho 8 žiakov zo 6.A triedy. Žiaci súťažili v teoreticko-praktickej časti, v ktorej museli preukázať svoje vedomosti nadobudnuté na hodinách biológie i vedomosti z rôznych oblastí biológie nad rozsah učiva pre zodpovedajúci ročník základnej školy. Žiakom ďakujeme za účasť v súťaži.


Putujeme za ľudovou piesňou – školské kolo, 1. stupeň

Naše putovanie za ľudovou piesňou sme začali v pondelok 6.3.2017 vo veľmi priateľskej, úsmevnej atmosfére, zohrievanej nesmelými lúčmi jarného slnka, ktoré cez okno zvedavo sledovalo smelé výkony našich najmenších prváčikov a ich o čosi starších spolužiakov z prvého stupňa. Všetci spievali z plného hrdla, samostatne či dvojhlasne, a spríjemnili nám popoludnie známymi ľudovými piesňami. Najprv sme si vychutnali ich výkony a potom naše porotkyne odišli s úlohou, ktorú im nezávidel veru nik – vybrať tých najlepších. Aj vy ste zvedaví, kto vyhral pekné ceny a za odmenu ešte jeden potlesk obecenstva? Tu je rebríček:

Kategória sólo spev:
1. miesto – Agáta A. (3.B)
2.  miesto – Ivana K. ( 1.A)
3. miesto – Tereza H. (1.B) Kategória sólo spev:
1. miesto – Agáta A. (3.B)
2.  miesto – Ivana K. ( 1.A)
3. miesto – Tereza H. (1.B)

Kategória skupiny (duety):
1. miesto: Nina J., Letícia B. (3.B)
2. miesto: Linda P., Jazmína Č. (3.B) a Alicia K., Nina Š. ( 1.A) – dve druhé miesta
3. miesto – Karin K., Klára M. (2.A)


Language Flower – krajské semifinálové kolo

Druhý marcový deň priniesol našim žiakom Veronike O. (2.B), Laure P. (4.A), Oliverovi H. (4.A) a Petrovi L. (8.A) obrovskú radosť v podobe víťazstva vo svojich kategóriách v rámci súťaže v cudzojazyčnom prednese Language Flower. Tešíme sa s nimi a budeme im veľmi držať palce v krajskom finále na budúci mesiac.


Trnavský šachový rebríček – 2. kolo

Marec sme odštartovali účasťou v 2. kole Trnavského šachového roka v trnavskom CVČ Kalokagatia, opäť v bohatom zastúpení bratov Seara (1.C), Shabira (2.B) a Samira S. (7.B), Adama (3.A) a Tadeáša (6.A) H. a Ondreja D. (6.A).
Na jednej z dvoch prvých priečok sa umiestnil Samir S. (7.B) a v rebríčku sa pomaly posúva nahor aj prvák Sear (1.C). Gratulujeme a sme zvedaví, aké výsledky prinesie posledné 3. kolo v apríli.Spelling Bee

Blíži sa jar a včielky sa zobúdzajú. V týždeň predchádzajúci 17. februáru sa celá naša škola ponorila do bzučania. Včelieho bzučania, aby sme boli presní. Žiaci 2. – 7. ročníka rozprestreli svoje bzučiace krídla a zúčastnili sa celoškolskej súťaže vo vyslovovaní slov po hláskach (spelling) s názvom Spelling Bee. Počas celého týždňa bojovali s anglickými slovíčkami a abecedou v rámci triednych kôl, aby tých najlepších z najlepších mohli vyslať do celoškolského kola. A tak sa v piatok, počas poslednej hodiny pred jarnými prázdninami zišlo 13 súťažiacich a pustilo svoje vytrénované jazyky do boja. Z prvej skupiny, v ktorej súťažili včeličky z 2. – 3. ročníka, vyhrala Rebeka H. so slovom „tropical”. Z druhej skupiny zloženej zo žiakov 4. a 5. ročníka vyhrala Nina B (5.A). Jej víťazné slovíčko bolo „doubtful”. Spomedzi najstaršej skupiny žiakov si víťazstvo odniesol Miško F. (6.A) so slovom „ambulance”. Tešili sme sa obrovskému nadšeniu účastníkov, ktorí do súťaže vložili úplne všetko. Sme na nich veľmi hrdí!


Logická olympiáda – školské kolo 2017

Dňa 16.2 2017 sa stretli žiaci so všeobecným intelektuálnym nadaním, aby si zmeralisvoje sily. Testovanie súťaže Logická olympiáda 2017 prebiehalo v dvoch kategóriách.  Tohtoročnými víťazmisa stali za 1. stupeň – Leo Š. (4.B) a Lucia Š. (3.A), za 2. stupeň – Laura K. (8.A) a Frederik H. (5.A). Víťazom blahoželáme a tešíme sa z ich postupu do celonárodného kola, ktoré sa bude konať v priebehu apríla 2017 v Prešove.


Matematický expres – MatX

15. februára 2017 sa výber žiakov 7.-9. ročníka (David B., Tomáš D., Andrej P., Adam. M. (7.A), Miroslav N., Natália H., Samuel Š., Ivanka Ch. (7.B), Zuzana B., Richard H., Peter K., Laura K. (8.A), Paulína P., Nina L., Timotej Č., Oliver S. (9.A)) zhromaždil v počítačovej miestnosti za účelom zapojenia sa do tímovej online matematickej súťaže MatX. Súťaž je zameraná na logické myslenie a spočíva vo vyriešení 45 matematických úloh v časovom limite 110 minút vo štvorčlenných tímoch. Tento rok mali súťažiace tímy po prvýkrát možnosť riešiť úlohy v anglickom jazyku, a naši žiaci sa rozhodli zabojovať a vybrať si práve túto, omnoho zložitejšiu alternatívu. Napriek tomu sa nášmu 4-člennému tímu ôsmakov podarilo získať 3. miesto v celkovom poradí žiakov SR a ČR. Skvelý úspech, gratulujeme! Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým súťažiacim za účasť a úsilie vyvinuté v zložitej a namáhavej súťaži.


Olympiáda v anglickom jazyku

V stredu 15.2.2017 sa študentka našej školy Julka H. z 8.Azúčastnili krajského kola Olympiády v anglickom jazyku. Hoci sa neumiestnila na medailových miestach, spolu so svojím starším spolužiakom z gymnázia pekne obstáli v silnej konkurencii. Za preukázané vedomosti, voľný čas, ktorý venovala príprave, a jej ochotu zúčastniť sa súťaže patrí Julke veľká vďaka.


Hollého pamätník – školské kolo pre 5. – 9. ročník

V stredu 15. februára sa pred publikum a porotu postavili ďalší súťažiaci v rámci školského kola Hollého pamätníka, tentoraz v kategórii II. a III., teda žiaci 2. stupňa. Po vypočutí si skvelých výkonov sa porota rozhodla, že ocenenia a diplomy pôjdu do rúk nasledujúcich žiakov:

II. kategória – poézia:

1. miesto Michal F. (5.B)
2. miesto Emma K. (5.B)
3. miesto Nikolas F. (6.A)

II. kategória– próza:

1. miesto Petra B. (5.A)
2. miesto Šimon M. (6.A)
3. miesto Lucia T. (5.B)

III. kategória – poézia:

1. miesto Stanislav K. (7.B)
2. miesto Júlia H- (8.A)

III. kategória – próza:

1. miesto Tatiana B. (8.A)
2. miesto Laura K. (8.A)

Víťazom v každej kategórii Miškovi F. (5.B), Peťke B. (5.A), Stanislavovi K. (7.B) a Tatiane B. (8.A) budeme držať palce v obvodnom kole súťaže.


Hollého pamätník – školské kolo pre 2. – 4. ročník

Toľko rôznych príbehov, od ranenej brezy, cez veľké myšlienky malého človeka až po príhody škriatkov zo škriatkovskej školy Elvíry Múdrej, sa snáď ani nedá zapamätať si. Naši žiaci si ich však, našťastie, pamätali veľmi dobre, a tak nám ich mohli vyrozprávať počas školského kola recitačnej súťaže Hollého pamätník pre 2. – 4. ročník, ktoré sa konalo popoludní 13.2.2017 v slnkom príjemne vyhriatej 3.A. Slniečko nazerajúce cez okná vlialo jarnú náladu aj do prednesov súťažiacich, a tak mala naša porota preťažkú úlohu.
Po dlhom rozhodovaní, ktoré si žiaci krátili kreatívnou činnosťou :), sa rozhodla odmeniť diplomom a peknou knižkou nasledujúcich súťažiacich:

V kategórii poézia:
1. Lenka G. (4.B)
2. Christián K. (3.A), Oliver H. (4.A) – dve druhé miesta
3. Karin K. (2.A), Lea T. (2.B) – dve tretie miesta V kategórii poézia:
1. Lenka G. (4.B)
2. Christián K. (3.A), Oliver H. (4.A) – dve druhé miesta
3. Karin K. (2.A), Lea T. (2.B) – dve tretie miesta

V kategórii próza:
1. Rebeka H.  (3. A)
2.  Ela V.  (3.A)
3.  Laura P. (4. A)

Víťazom z oboch kategórií Lenke G. (4.B) a Rebeke H. (3.A) budeme držať palce v obvodnom kole súťaže a všetkým účinkujúcim a ich podpore zo stranyžiakov i rodičov, ale aj poroty ďakujeme za skvelý zážitok!
Fotografie zo súťaže si môžete pozrieť v našej fotogalérii.


First Lego League – finále V4 v Debrecíne

Boli všade. V učebniach, na chodbách, vo vestibuloch, na sedačkách. Stali sa doslova inventárom školy. Mohli ste ich stretnúť v ktorúkoľvek rannú, dennú i večernú hodinu. Chodievali aj domov? Kedy jedli? Spali vôbec? Tieto otázky si týždeň pred finále súťaže First Lego League kládol zrejme každý, kto vnímal absolútne nasadenie členov nášho IT-PRO-BESST tímu. A aj mnohých ich podporovateľov a spolupracovníkov v rámci BESST tímu, ktorí venovali všetok svoj voľný čas a energiu na podporu úsilia našich žiakov – Paľka K. (8.A), Adama M. (7.A), Natálky H. (7.B), Miška M. (6.A), Júlie H. (8.A) a gymnazistov Paulínky H. a Jakuba H. (II.A) a ich verných lídrov Miss Ninky a Mr. Rasťa. A tento víkend, 4.-5.2.2017 prišla zaslúžená odmena v podobe víťazstva vo finále krajín V4 v maďarskom Debrecíne. Spomedzi celkovo 27 súťažiacich tímov zo 6 krajín získali okrem 1. miesta v celkovom poradí aj 1. miesto v kategórii Robot Game (314 bodov!), 3. miesto v kategórii Robot Design a 2. miesto v kategórii Teamwork. A čo bude ďalej? IT-PRO-BESST tím sa kvalifikoval do európskeho finále súťaže, ktoré sa uskutoční v dňoch 3.-4. marca 2017 v nemeckom Regensburgu. Budeme vám držať palce nielen vo finále, ale aj v nadchádzajúcom náročnom prípravnom období. Ste absolútne BESST a my sme na vás naozaj veľmi hrdí!

 
 

SuperStar – okresné kolo

Kým iné deti z BESST šantili v bratislavskej Jump Aréne a KidsHouse, trojica dievčat v zložení Anička B. (5.B), Tamarka K. (6.A) a Paulínka P. (9.A) reprezentovali našu školu v chladnom trnavskom Kine Hviezda počas okresného kola speváckej súťaže SuperStar. Ako všetci vieme, chlad nie je priaznivý pre hlasivky, napriek tomu Anička B. získala pekné 3. miesto. Odmenou pre všetky účastníčky bola aj krátke fotografovanie sa s hviezdnou porotkyňou.


Trnavský šachový rebríček, 1. kolo

Dňa 25.1.2017 sa žiaci zo šachového krúžku – bratia Adam H. (3.A) a Tadeáša H. (6.A), Denis P. (5.A) a Samir S. (7.A), posilnení o súrodencov Seara S. (1.C) a Shabira S. (2.B) zúčastnili 1. kola turnaja s názvom Trnavský šachový rebríček. Víťazstvo si odniesol Samir S. (7.A) a my sa tešíme na ďalšie kolo šachového zápasenia v prvý marcový deň.


SuperStar – školské kolo

Hneď po vianočných prázdninách, 16.1.2017 sa v našej škole opäť rozozvučali detské hrdielka v rámci školského kola speváckej súťaže SuperStar. Napriek krátkemu času na prípravu nás žiaci prekvapili svojím spevom i  výberom piesní :-). V pondelkové popoludnie tak triedou zneli anglické populárne piesne a nestarnúce hity od skupiny Elán či Paľa Haberu. Atmosféru si užívali nielen žiaci a učitelia, ale aj rodičia. Vybrať tých najlepších z najlepších opäť vôbec nebolo jednoduché a po neľahkom rozhodovaní sa porota rozhodla oceniť nasledovných žiakov:

V 1. kategórii (1. – 3. ročník):

1. miesto – Alexander M. (1.A)
2. miesto – Lukáš M. (1.C)
3. miesto (dve tretie miesta) –Veronika O. (2.B) a Karin K. (2.A)

V 2. kategórii (4.-6. ročník):

1. miesto – Anna B. (5.B)
2. miesto – Tamara K. (6.A)
3. miesto – Veronika U. (5.B)

V 3. kategórii (7.-9. ročník):

1. miesto – Paulína P. (9.A)

V okresnom kole súťaže, ktoré sa bude konať už na budúci týždeň, budeme držať palce Alexandrovi M. (1.A), Aničke B. (5.B) a Paulíne P. (9.A).


Majstrovstvá Slovenska žiakov v rapid šachu

U nás v BESST-e vieme, že prehry sú len cestou k víťazstvám. Preto by sme chceli zagratulovať nášmu Samirovi S. zo 7.A k peknému 6. miestu v celoslovenskom finále Majstrovstiev žiakov v rapid šachu, ktoré získal vo štvrtok 15.12.2016 v Topoľčanoch po štyroch výhrach, jednej remíze a dvoch prehrách. Samir, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy, sme na teba hrdí a držíme ti palce v ďalších súbojoch.


Vianočné piesne a koledy – okresné kolo

Priestory trnavského Kina Hviezda sa v utorok 13.12.2016 rozozvučali nádhernými vianočnými piesňami a koledami v rámci okresného kola rovnomenného podujatia. K atmosfére blížiacich sa Vianoc prispeli svojím talentom aj žiačky našej školy, výherkyne nezabudnuteľného školského kola v kategóriách ľudová pieseň, moderná pieseň a skupiny: Viki G. (4.A), Agátka A. (3.B), Paulína P. (9.A), Ruth B. (6.B), Laura P. (4.A), Veronika O. (2.B), Peťka B. (5.B), Jazmínka Č., Ninka J. a Letícia B. (3.B), Anička B., Tamarka B., Tamarka H., Emmka K., Lucka T. a Veronika U. z 5.B. Ruth B. (6.B) a Laura P. (4.A) nakoniec získali 2. a 3. miesto v kategórii Ľudová pieseň, za čo im gratulujeme. Všetkým účastníčkam súťaže by sme sa chceli poďakovať za reprezentáciu našej školy a zaželať im krásne Vianoce plné spevu a radosti.


 First Lego League – oblastné kolo Bratislava

Mesiace trvajúce úsilie nášho výborného IT PRO BESST tímu prinieslo dňa 10.12.2016 ovocie v podobe zaslúženej výhry v bratislavskej kvalifikácii. Júlii H. a Paulovi K. (8.A), Natálii H. (7.B), Adamovi M. (7.A) a Miškovi M. (6.A), ale aj ich gymnaziálnym spolužiakom Jakubovi H. a Paulíne H. a skvelým pedagógom Miss Ninke a Mr. Rasťovi gratulujeme aj k víťazstvám v troch zo štyroch kategórií – Robot Game, Robot Design, ako aj v kategórii Výskumná úloha. O tom, že do toho dali úplne všetko, svedčí aj nový slovenský rekord v kategórii Robot Game v semifinálovom kole: 225 bodov!  Veľmi Vám držíme palce v debrecínskom finále krajín V4. Ste jednoducho BESST!


Chemická olympiáda – kategória D Objavujeme čaro chémie

Adam M. (7.A) a Peter K. (8.A) získali čestné uznanie za svoje úspešné práce Rozklad salajky a Elektrolýza vody v celoslovenskom kole súťaže Objavujeme čaro chémie, ktoré sa konalo dňa 9.12.2016. Gratulujeme!


Chemická olympiáda – kategória D

Peter K. (8.A) sa v školskom kole chemickej olympiády stal úspešným riešiteľom.

Srdečne mu blahoželáme!


Krajské majstrovstvá žiakov v rapid šachu

Gratulujeme skvelému Samirovi S. (7.A), ktorý nás opäť úspešne reprezentoval na Krajských majstrovstvách žiakov ZŠ v rapid šachu dňa 8.12.2016. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a prajeme ešte veľa šachových víťazstiev!


Šaliansky Maťko

V stredajšie popoludnie 7.12.2016 sme sa preniesli do tajomného sveta vodníkov, hradných pánov, strašidiel a iných bytostí z dávnych čias. Stalo sa tak počas súťaže v umeleckom prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko J.C. Hronského. Talentovaní rozprávači a rozprávači recitovali, až sa steny otriasali a písmená z tabule odpadávali. Z množstva šikovných malých odvážlivcov sa porota nakoniec rozhodla oceniť nasledovných žiakov:

I. kategória:
1. Rebeka H. (3. A)
2. Zuzana M. (3. A) a  Zoe Z.  (3. B)
3. Christián K. (3. A) a Matúš P. (2. A)

II. kategória:
1. Oliver H. (4. A)
2. Lenka G. (4. B)

V okresnom kole nás budú reprezentovať Zuzka M. a Oliver H. Držíme im palce a tešíme sa na ďalšie povesti v ich podaní.


Maľovaný sen Vianoc

Sofinka T. (2.B) získala krásne 2. miesto vo výtvarnej súťaži Maľovaný sen Vianoc, organizovanej trnavským CVČ Kalokagatia. Srdečne gratulujeme!


Vianočné piesne a koledy

V pondelkové popoludnie 28.11.2016 sme sa v 2.A naladili v duchu blížiacich sa Vianoc v rámci speváckej súťaže Vianočné piesne a koledy. Prispeli k tomu najmä nádherné vystúpenia našich žiakov pred publikom zloženým z rodičov, pedagógov a poroty. Spievalo sa na vianočnú nôtu, tradične i moderne, s hudobným sprievodom pod taktovkou našej šikovnej asistentky Tamarky H. z 5.B i bez neho, nesmelo i z plného hrdla, no najmä zo srdiečka. V mene školy BESST by sme sa chceli poďakovať všetkým účinkujúcim, ktorí svojím spevom i zjavom urobili náš deň o poznanie krajším:

Porota po dlhom a ťažkom rozhodovaní rozhodla, že víťazmi tohtoročného školského kola sa stali:

V kategórii MODERNÁ  PIESEŇ za prvý stupeň:

1. Viki G. (4.A)
2. Agátka A. (3.B)
3. Laura M. (3.A).

Za druhý stupeň to boli nasledovné dievčatá:

1. Paulína P. (9.A)
2. Ruth B. (6.B)
3. Anička B. (5.B)

V kategórii ĽUDOVÁ  PIESEŇ za prvý stupeň ocenenie získali:

1. Laura P. (4.A)
2. Veronika O. (2.B)
3. Klárka P. (2.A) a Franciska M. (3.A)

Za druhý stupeň diplom získali:

1. Ruth B. (6.B)
2. Peťka B. (5.A)

V kategórii SKUPINY za 1. stupeň zvíťazili Jazmínka Č., Ninka J. a Letícia B. z 3.B a za druhý stupeň dievčatá z 5.B Anička B. Tamarka B., Tamarka H., Emmka K., Lucka T. a Veronika U., ktoré sa predviedli v úvode aj v závere špeciálnym vystúpením pre hostí.

Špeciálnu cenu poroty za účasť a krásnu prezentáciu sa porota rozhodla udeliť dvom statočným reprezentantom – Philipkovi B. z 3.A a Adamkovi V. z 1.D.

Bolo to krásne, dojímavé, vianočné. Ešte raz ďakujeme.


Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Srdečne gratulujeme nášmu Timotejovi Č. z 9.A, ktorý v utorok 15.11.2016 získal krásne štvrté miesto v okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy!


iBobor 2016

Aj tento rok sme sa zúčastnili celosvetovej súťaže iBobor. Na Slovensku sa zúčastnilo 62 981 súťažiacich z 921 škôl. A naši žiaci sa vôbec nestratili! Tu sú výsledky:

Kategória Bobrík

 • Igor K., 4. A – 96,00 bodov, 100. percentil

 • Ondrej K., 4. A – 92,00 bodov, 99. percentil

 • Jakub T., 4. A – 68,00 bodov, 89. percentil

 • Agáta A., 3. B – 67,00 bodov, 85. percentil

 • Jakub H., 4. A – 64,00 bodov, 85. percentil

 • Ela V., 3. A – 61,00 bodov, 81. percentil

 • Vivien K., 4. B – 60,00 bodov, 80. percentil

Kategória Benjamín

 • Miroslav N., 7. B – 80,00 bodov, 100. percentil

 • Frederik H., 5. A – 63,01 bodov, 92. percentil

 • Marek Š., 7. A – 61,35 bodov, 90. percentil

 • Miroslav M., 6. B – 55,02 bodov, 83. percentil

 • Michal M., 6. A – 50,69 bodov, 79. percentil

 • Stanislav K., 7. B – 50,01 bodov, 77. percentil

Kategória Kadet

 • Peter K., 8. A – 69,34 bodov, 95. percentil

 • Richard H., 8. A – 64,34 bodov, 90. percentil

 • Lucián M., 9. A – 62,68 bodov, 88. percentil

 • Timotej Č., 9. A – 58,35 bodov, 80. percentil

 • Martin P., 9. A – 53,35 bodov, 71. percentil

Všetkým žiakom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu! :)


Školské majstrovstvá okresu v šachu

Dňa 25. októbra 2016 štyria žiaci, Adam H. (3.A), Denis P. (5.A), Ondrej D. (6.A) a Samir S. (7.A) reprezentovali našu školu v Školských majstrovstvách okresu v šachu v trnavskom CVČ Kalokagatia.

Bezkonkurenčným víťazom tejto súťaže sa stal Samir S., ktorému srdečne gratulujeme a držíme palce v ďalších súťažiach.


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

Dňa 25.10.2016 sa žiaci triedy 9.A zúčastnili školského kola olympiádyzo slovenského jazyka a literatúry. Šestnásť odvážlivcov si vyskúšalorôzne typy úloh a zadaní, odprezentovali svoje jazykové a rečové  zručnosti, ale takisto naplno využili aj fantáziu a kreativitu.

A kto všetky tieto “prekážky” zdolal najlepšie? Víťazom školského kola OSJL sa stal Timotej Č., ktorý bude reprezentovať našu školu aj na okresnom kole. Držíme mu palce.  :-)


Výsledky testovania angličtiny

Vybraní žiaci našej školy sa zúčastnili testovania AJ_A2_T1_ISCED2_máj 2016 z predmetu Anglický jazyk pre A2 – používateľ základov jazyka ISCED 2. Testovanie sa konalo v období 4. 5. 2016 až 25. 5. 2016. Celkovo sa
zúčastnilo 4336 žiakov zo 190 škôl. Z výsledkov testovania vyplynulo, že 61% našich žiakov patrí svojimi výsledkami do skupiny najúspešnejších žiakov v teste.

V oblasti 1. Gramatika a lexika dosiahla naša škola 85. percentil, čo predstavuje nadpriemernú úroveň schopností.
V oblasti 2. Počúvanie s porozumením dosiahla naša škola 98. percentil, čo predstavuje mimoriadne vysokú úroveň schopností.
V oblasti 3. Čítanie s porozumením dosiahla naša škola 91. percentil, čo predstavuje mimoriadne vysokú úroveň schopností.