SK EN
Školský klub detí Krúžky Zážitky

TEENS CLUB

TEENS CLUB je poobedný školský klub, ktorý je oddychom a zábavou pre žiakov druhého stupňa. Po vyučovaní žiaci hrávajú spoločenské hry, komunikujú medzi sebou, využívajú IKT technológie na tvorbu projektov. Majú tu vytvorené podmienky aj na prípravu na vyučovanie v nasledujúci deň. Vždy nápomocný im je vychovávateľ - Mr. John. Ten je otvorený všetkým nápadom a podnetom na rozhovor. Ak žiaci v ten deň nemajú krúžok, majú možnosť tráviť svoj čas aj aktívne - hrou stolného tenisu, vybíjanej, futbalu alebo rekreáciou vonku a cvičením na posilňovacích strojoch na zadnom dvore. V tomto klube je vždy v pohoda.