SK EN
Školský klub detí Krúžky Zážitky

Komiksovo


Začiatok školského roka sme v ŠKD odštartovali zaujímavou súťažou Komiksovo, do ktorej sa zapojili všetky kluby. Tvorivosť našich žiakov sa prejavila naplno v Komikse o srnkách, O zatúlanom psíkovi, Strašidelná škola písmen či Komiks o vílach. Na počesť Medzinárodného dňa komiksov sme vyhodnotili súťaž a výherným komiksom sa stal King Kong v krajine jednorožcov, na ktorom sa podieľali členovia klubu z 1.C a 2.D triedy. Výhercovia boli odmenení a srdečne im gratulujeme.