SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Deň narcisov

Už tradične sa na našej škole konal Deň narcisov. Dňa 11.4.2019 sme mohli prispieť do dobrovoľnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine. Pripnutím narcisu sme tak vyjadrili svoju spolupatričnosť s onkologickými pacientmi. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať sumu 843,01€. Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy za spoluprácu.

< späť