SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Vianočný večierok - 1. a 2. ročník

V jednej zasneženej krajine, kde sa piesok lial a voda sypala, žili malí škriatkovia. A nie obyčajní, boli to žiaci prvého a druhého ročníka, ktorí si posledný decembrový týždeň pripravili pre rodičov a priateľov školy krásnu Vianočnú rozprávku. Svojimi vianočnými piesňami, milými básničkami a vinšmi, krásnymi divadelnými predstaveniami  najmä v anglickom jazyku potešili nejedno srdiečko  a vyčarili úsmev na tvári. Na záver si všetci  spolu spoločnou piesňou zaželali Šťastné a veselé...

< späť