SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Športový deň BESST

1.6. 2018 sa ako každoročne konal veľký deň pre našich malých i veľkých BESSŤÁKOV. Deň detí sme oslávili športovaním. Na deti na 1.stupňa čakalo 8 zaujímavých disciplín a pre deti 2.stupňa boli pripravené turnaje vo volejbale či florbale, ale aj štafetový beh. Po náročných súťažiach nasledovalo neoddialiteľné vyhodnotenie víťazného housu. Tento školský rok svoje víťazstvo obhájil Zelený house. Gratulujeme
 

< späť