SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Prezentácia ročníkových prác

Masmédia, ako zachrániť planétu, 4 elementy či ako zlepšiť život človeka. Zaujímavé témy prezentované ešte pôsobivejšou formou. V rámci Prezentácie ročníkových prác žiaci predstavili výsledky svojho skúmania, o ktoré sa podelili so svojimi príbuznými.

< späť