SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Výtvarný ateliér - slávnostná vernisáž

Naši umelci z Výtvarného ateliéru zažili netradičnú sobotu - mali svoju prvú vernisáž! Výstavu v Západoslovenskom múzeu otvorila Ms Adel s Mr Jozefom, nasledovala hudobná vložka, slávnostné odovzdávanie kvetov, pamätných pier a diplomov zúčastneným absolventom, raut a prehliadka výtvarných prác. Vysoká účasť a slová uznania boli deťom i lektorom najväčšou odmenou...Výstava potrvá do 21.5.2018 a následne bude v mesiaci jún v oveľa širšej podobe uvedená v priestoroch SZŠ Besst.

< späť