SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Výstava plagátov proti šikane

Projekt cestou prevenčných sociálno-pedagogických aktivít integruje deti triedneho kolektívu napríklad i prácou na spoločnom plagáte. Deti so sebe vlastnou tvorivosťou kreslia a píšu svoje názory na šikanu a prevenciu voči nej, čo ich motivuje k vytváraniu priateľského prostredia v kolektíve a pôsobí ako účinná prevencia voči šikane.
Vernisáž plagátov v priestoroch školy je súčasťou projektu Supertrieda, ktorého sme Modelovou školou.
 

< späť