SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Lárom-fárom po literatúre s...


Aj tento rok sa na našej škole uskutočnil projekt Lárom-fárom po literatúre s... . Stredobodom pozornosti sa stala spisovateľka Gabriela Futová. Počas celého týždňa sa žiaci zoznamovali s jej knižkami, vytvárali básničky o jej živote i dielach, natočili iMovie, ilustrovali svoje knihy. Záver projektu patril besede s Gabrielou Futovou, v rámci ktorej odpovedala na zvedavé otázky našich žiakov. 
 

< späť