SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Bubnovačka v BESST-e

V novembri si pripomíname Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí, Svetový deň medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa a Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním. Preto sa v deň, 19.

novembra 2018, konal už 5. ročník Bubnovačky pod názvom "Aby bolo deti lepšie počuť". Všetci bubnovali v rovnakom čase, od 11:00 hod, v mestách a obciach po celom Slovensku. Deti v škole Besst sa opätovne, i tento rok, s radosťou do iniciatívy zapojili...

< späť