SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Záložka do knihy spája školy

V dňoch 25. a 26.októbra 2018 sa v SZŠ Besst uskutočnila výstava záložiek vyrobených našimi žiakmi. Výstava mala úspech a po jej skončení záložky putovali do partnerskej ZŠ Bošany, ktorí pripravili na oplátku záložky pre SZŠ Besst.

Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day).

Cieľ česko-slovenského projektu

Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, a vymenia si ju so žiakmi z pridelenej partnerskej školy. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v rôznych krajoch SR, alebo v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

< späť