SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Mikulášsky výchovný koncert

Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa.. Aj takýmto heslom vítali deti svoje triedne pani učiteľky dňa 6.12.
My sme si navyše tento deň spríjemnili výchovným koncertom žiakov zo ZUŠ Hlohovec, dokonca nás prišiel pozrieť aj Mikuláš spolu s anjelmi. Na koncerte sme si zaspievali, naučili sme sa pár nových piesní a dokonca sme videli aj príjemné divadielko.
A keďže sme celý rok poslúchali, v triede sme si po koncerte našli sladkú odmenu.

< späť