SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Vernisáž Ornamentálnej mapy v Zichyho paláci

Dňa 18.októbra 2018 sa v Bratislave v Zichyho paláci uskutočnila vernisáž ornamentov, na ktorej SZŠ Besst reprezentovala Adela Melišeková, ktorá ako kurátorka výstavy predstavila ornamenty, ktoré nakreslili i deti z našej SZŠ Besst, konkrétne jeden plagát ornamentálnej mapy a 20 ornamentov reprezentujúcich nie len Trnavu, ale i priľahlé obce.

Projekt „Ornamentálna mapa Slovenska“ je súčasťou medzinárodného integračného projektu, ktorý je zameraný na spoznávanie tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva Zámerom projektu je dôstojne reprezentovať Slovensko a jeho kultúru ako súčasť svetového kultúrneho dedičstva.

Projekt vedie žiakov k tvorivej spolupráci na spoločnom diele.

Rešpektuje rozdiely medzi deťmi a právo všetkých na rovnaký prístup k danému vzdelávaniu bez diskriminácie a predsudkov.

Výstava je putovnou po celom Slovensku so slávnostným záverom v roku 2019 vo Viedni.

< späť