SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Záložka do knihy spája školy

Október je mesiacom, kedy si pripomíname i Medzinárodný deň školských knižníc. Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne každoročne vyhlásia pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc pre základné školy a osemročné gymnáziá česko-slovenský projekt, Záložka do knihy spája školy. Tento rok bola vyhlásená téma: Tajuplný svet knižných príbehov.
Naša škola sa do projektu zapojila už piatym rokom a na pôde SZŠ BESST vyrobili na danú tému naši žiaci vlastné záložky.
Po výstave putovali naše záložky partnerskej škole, ktorou sa pre tento rok stala ZŠ Soľ.
Milú vernisáž záložiek si vychutnali všetci, malí i veľkí. Po výstave sme záložky odinštalovali a poslali ich našim kamarátom. Oni, na oplátku, zaslali záložky nám...takto funguje partnerstvo škôl v projekte Záložka do knihy spája školy...

< späť