SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť

19. november je Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí a 20.november je UNICEFom vyhlásený Svetový deň medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa. A práve v tento deň sa konal už 4. ročník Bubnovačky pod názvom "Aby bolo deti lepšie počuť". Všetci bubnovali v rovnakom čase, od 11:00 hod, v mestách a obciach na celom Slovensku. Aj deti v škole Besst sa opätovne, i tento rok, s radosťou do iniciatívy zapojili a prispeli do celoslovenskej aktivity svojou trochou (hluku), pretože nikoho nemôže nechať ľahostajným neľahký osud mnohých nešťastných detí vo svete...

< späť