SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Stromček splnených prianí

V decembri sme sa opäť rozhodli pomôcť tým, ktorí to potrebujú.  Prostredníctvom charitatívnej akcie Stromček splnených prianí sme za pomoci žiakov, rodičov a zamestnancov školy odovzdali neziskovej organizácii Plamienok vecné dary, ktoré potešia ich detských klientov. Táto organizácia  poskytuje detskú domácu paliatívnu a  hospicovú starostlivosť a smútkové poradenstvo a terapie pre deti a ich rodiny.  Vďaka Vianočným trhom ŠKD sme dokázali organizácii pomôcť aj finančne; kúpou výrobkov našich žiakov sme pre Plamienok spoločne vyzbierali krásnych 437eur.  Ms Paulínka a Ms Lucka zamestnancom riaditeľstva osobne poďakovali za ich prácu a potešili ich spomínanými darmi.

V mene neziskovej organizácie Plamienok ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierok zapojili.

< späť