SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Imatrikulácie prváčikov

24. novembra sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia prvákov, teda prijatie do cechu žiackeho. Rodičia mali možnosť vidieť, čo dokážu ich deti, ktoré preukázali šikovnosť pri plnení rôznych úloh. Najskôr ukázali, že ovládajú krásne básničky, že  poznajú už niektoré písmená a číslice. Ďalej zaspievali a zatancovali anglické pesničky a na záver museli zložiť sľub prváka. A keď to všetko zvládli, pani riaditeľka ich pasovala za skutočných prvákov.

< späť