SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Vianočný večierok - 1. a 2. ročník

V jednej zasneženej krajine, kde sa piesok lial a voda sypala, žili malí škriatkovia. A nie obyčajní, boli to žiaci prvého a druhého ročníka, ktorí si posledný decembrový týždeň pripravili pre rodičov a priateľov školy krásnu Vianočnú rozprávku. Svojimi vianočnými piesňami, milými básničkami a vinšmi, krásnymi divadelnými predstaveniami  najmä v anglickom jazyku potešili nejedno srdiečko  a vyčarili úsmev na tvári. Na záver si všetci  spolu spoločnou piesňou zaželali Šťastné a veselé...

< späť

Stromček splnených prianí

Aj tento rok sa nám spoločne podarilo vyčariť úsmev na tvárach detí. Prostredníctvom dobrovoľnej zbierky Stromček splnených prianí sme obdarovali Detskú kliniku, FN v Trnave. Vďaka Vám všetkým, rodičom, deťom i učiteľom sme spríjemnili chvíle deťom, ktoré na Vianoce nemohli byť doma. Veríme, že naše darčeky budú aj naďalej tešiť všetkých malých pacientov na oddelení.

Ďakujeme!

BESST Tím

< späť

Vianočný večierok - 3. a 4. ročník

Dňa 19.12. 2018 sa konal vianočný večierok pre 3. a 4. ročník SZŠ BESST.  Tak ako každý rok bol program pestrý a originálny. S deťmi sme si pripravili pre rodičov rôzne predstavenia ako tanec, hru na hudobné nástroje i vianočné divadielka.  Deti aj rodičia si naplno užívali vianočnú náladu a atmosféru.

< späť

Mikulášsky výchovný koncert

Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa.. Aj takýmto heslom vítali deti svoje triedne pani učiteľky dňa 6.12.
My sme si navyše tento deň spríjemnili výchovným koncertom žiakov zo ZUŠ Hlohovec, dokonca nás prišiel pozrieť aj Mikuláš spolu s anjelmi. Na koncerte sme si zaspievali, naučili sme sa pár nových piesní a dokonca sme videli aj príjemné divadielko.
A keďže sme celý rok poslúchali, v triede sme si po koncerte našli sladkú odmenu.

< späť

Knižný trh

Každý z nás niekedy potrebuje na chvíľu len tak zmiznúť, ujsť zo všedného života a vybrať sa na cestu za dobrodružstvom. Práve knihy nám ponúkajú možnosť na chvíľu sa stratiť, ponoriť sa do hlbín príbehov, objavov a čarov. I tento rok sme si užili atmosféru predajného knižného trhu vďaka distribútorovi anglických kníh Megabooks a niektorí z nás si odniesli kúsok dobrodružstva so sebou v podobe voňavej knihy.
MrsJanka

< späť

Bubnovačka v BESST-e

V novembri si pripomíname Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí, Svetový deň medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa a Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním. Preto sa v deň, 19.

novembra 2018, konal už 5. ročník Bubnovačky pod názvom "Aby bolo deti lepšie počuť". Všetci bubnovali v rovnakom čase, od 11:00 hod, v mestách a obciach po celom Slovensku. Deti v škole Besst sa opätovne, i tento rok, s radosťou do iniciatívy zapojili...

< späť

Beseda so spisovateľkou

Dňa 13.11.2018 sme v našej škole mali besedu so spisovateľkou Máriou Ševčíkovou-Vrkoslavovou. Zúčastnili sa jej žiaci 2. a 4.ročníka. Priniesla si so sebou aj čokoládového kokršpaniela Gordona, ktorému Ms. Ivet napísala krásne hodnotenie do jeho žiackej knižky. Spisovateľka začala svoje knihy písať práve preto, že jej bývalý pes Gaston zachránil život.
Po besede si žiaci mohli jej knihu aj s venovaním zakúpiť.

< späť

BESST prespávačka

Dňa 16. novembra 2018 sa v našej škole uskutočnil prvý školský zábavno-vedomostný kvíz, ktorý sme spojili s prespávačkou pre žiakov druhého stupňa.

Žiaci súťažili v tímoch zložených zo štyroch až šiestich členov. Každé súťažné kolo tvorili dve kategórie ako napríklad science, eco life, Harry Potter, school life,, atď.  Všetci žiaci preukázali svoju veľkú súťaživosť a vedomosti.

Gratulujeme víťaznému tímu dievčat zo 7A „Devy.“

< späť

Záložka do knihy spája školy

V dňoch 25. a 26.októbra 2018 sa v SZŠ Besst uskutočnila výstava záložiek vyrobených našimi žiakmi. Výstava mala úspech a po jej skončení záložky putovali do partnerskej ZŠ Bošany, ktorí pripravili na oplátku záložky pre SZŠ Besst.

Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day).

Cieľ česko-slovenského projektu

Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, a vymenia si ju so žiakmi z pridelenej partnerskej školy. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v rôznych krajoch SR, alebo v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

< späť

Návšteva divadla

11. novembra navštívili žiaci 7., 8. a 9. ročníka bratislavské Teatro Wustenrot. Pozreli sme si zaujímavé predstavenie Pygmalion v podaní English Drama Group. Pre mnohých z nás to bola príležitosť porovnať známy muzikál My Fair Lady, v ktorom hviezdila Audrey Hepburn s divadelnou adaptáciou príbehu G. B. Shawa. Herci zvládli svoje role profesionálne a pripravili všetkým divákom krásny zážitok podčiarknutý anglickým jazykom.

< späť

Vernisáž Ornamentálnej mapy v Zichyho paláci

Dňa 18.októbra 2018 sa v Bratislave v Zichyho paláci uskutočnila vernisáž ornamentov, na ktorej SZŠ Besst reprezentovala Adela Melišeková, ktorá ako kurátorka výstavy predstavila ornamenty, ktoré nakreslili i deti z našej SZŠ Besst, konkrétne jeden plagát ornamentálnej mapy a 20 ornamentov reprezentujúcich nie len Trnavu, ale i priľahlé obce.

Projekt „Ornamentálna mapa Slovenska“ je súčasťou medzinárodného integračného projektu, ktorý je zameraný na spoznávanie tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva Zámerom projektu je dôstojne reprezentovať Slovensko a jeho kultúru ako súčasť svetového kultúrneho dedičstva.

Projekt vedie žiakov k tvorivej spolupráci na spoločnom diele.

Rešpektuje rozdiely medzi deťmi a právo všetkých na rovnaký prístup k danému vzdelávaniu bez diskriminácie a predsudkov.

Výstava je putovnou po celom Slovensku so slávnostným záverom v roku 2019 vo Viedni.

< späť

Európsky týždeň programovania - EU Code Week 2018

V dňoch od 6.10. do 21.10.18. sa naša škola zúčastnila akcie Európsky týždeň programovania EU Code Week 2018. Týždeň programovania podporilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Z našej školy sa akcie zúčastnili triedy 4.A, 4.B a 6.B.

Žiaci programovali vo viacerých prostrediach:
1. na iPadoch = Ozobot, Lightbot Hour, Scratch Jr.
2. na PC = Scratch

Čo je EU Code Week? Týždeň programovania EÚ je projekt založený na podporu tvorivosti, riešenia problémov a spoluprácu prostredníctvom programovania a iných technických činností. Cieľom projektu je nielen zviditeľniť programovanie, ale aj ukázať mladým, dospelým či starším ľuďom, ako prostredníctvom programovania realizovať nápady. Okrem toho projekt umožňuje nadšencom stretávať sa a navzájom sa deliť o svoje poznatky.

< späť

Pozdravy z Legolandu

Deň 1:

Prvý deň v nemeckom Legolande sme si naplno užili. Obdivovali sme krásne stavby z Lega a navštívili veľa atrakcií. Aj dnes náš čaká veľa zábavy. Pozdrav na Slovensko posielajú žiaci 2. - 9. ročníka.

Deň 2:

Aj druhý deň v Legolande bol plný zážitkov. Vyskúšali sme vodné atrakcie, herné konzoly Nintendo, videli sme čarovnú Lego show a dokonca sme si v Lego Factory aj vytvorili vlastných Lego panáčikov.

viac fotiek nájdete v galeríi.

< späť

Darčeky pre prvákov

Tak ako každý rok, aj tento raz nás prišli navštívať zamestnanci firmy STEFE Trnava, s.r.o. ktorá sa zaoberá výrobou a dodávkou energií. Neprišli však naprázdno. Každý prváčik si zo stretnutia odniesol plný batôžtek krásnych školských pomôcok. Ďakujeme za navštevu a tešíme sa opäť o rok!

< späť

Výletníci

Počas slnečného augustového týždňa sme v rámci tábora Výletník spoznávali širšie okolie Trnavy. Za túru v Smoleniciach sme sa odmenili opekačkou, v Bratislave sme obdivovali výstavu umeleckého domu Bibiana, pri Nitre sme si zajazdili na koňoch, v bratislavskej Jump Arene sme sa vyskákali do sýtosti a Piešťany nás ohúrili svojou kúpeľnou atmosférou.

< späť

Krajina Fantázia

Na prelome júla a augusta sme sa s deťmi stretli v tábore s názvom Krajina Fantázia. Prežili sme spolu týždeň plný hier, tvorenia a zábavy. Spoločný čas sme si spestrili návštevou Smolenického zámku, hradu Červený Kameň, podujatia Frisbee Games a kina. Pozreli sme si kúsok našej histórie, naučili sme sa triky s lietajúcim tanierom, pozreli sme si ako žije Rodinka Úžasných a sladkou bodkou za celým týždňom bolo pozvanie na zmrzlinu.

Ms Marcelka and Ms Mirka, vedúce tábora
 

< späť

Po stopách zvierat

V priebehu posledného, slnečného júlového týždňa sme počas tábora Po stopách zvierat zozbierali množstvo zážitkov a zaujímavostí zo sveta zvierat. Navštívili sme farmu v Modre, minifarmu v Lubine, Malkia Park, Zoo v Bratislave, týždeň sme ukončili na farme v Modrovej, kde sme sa dozvedeli i o obyvateľoch Nového Zélandu – Maoroch. Videli sme rôzne zvieratá, niektoré sme kŕmili, iné hladkali a s niektorými fotili.
Bol to zaujímavý a krásny týždeň plný zvedavosti a úsmevu, posúďte sami...

< späť

Stredoveký tábor

V jeden slnečný júlový týždeň sa konal i tábor, v ktorom sa sme sa všetci dostali do čias stredoveku. Z tábora sme si odniesli veľa nových poznatkov od pána historika i od pani v múzeu, ale aj veľa zážitkov - opekačka Dobrá voda, výroba rytierskych štítov a prílb, ale aj hľadanie pokladu a hranie rôznych historických hier.

Pozrite sa, ako sme sa mali...
 

< späť