SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty

Výsledky školy v Testovaní 9:

Viac o výsledkoch T-9 2018

 • Do T9-2018 sa zapojilo 1 444 základných škôl. Test z matematiky riešilo 36 381 deviatakov a ich priemerná úspešnosť dosiahla 55,9 %. Deviataci SZŠ BESST zvládli tento monitor s úspešnosťou 87,7 %. V Trnavskom kraji to znamená umiestnenie na 1. priečke a v rámci celej Slovenskej republiky je to vynikajúce 2. miesto. Vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry si preverilo 34 019 žiakov, pričom priemerná slovenská úspešnosť bola 63 %. Deviataci trnavskej bilingválnej školy dosiahli úspešnosť 75,7 %. V Trnave nám patrí 2. miesto, zatiaľ čo v Trnavskom kraji sme sa umiestnili na 9. mieste. V rámci celej Slovenskej republiky sme v testovaní zo slovenského jazyka a literatúry obsadili 60. priečku.

Viac o celoslovenskom umiestnení školy

 • Súkromná základná škola BESST sa na základe výsledkov NÚCEM testovania T9 umiestnila za roky 2014 – 2018 na celkovom 3. mieste v rámci Slovenska. Tieto interné výpočty preverila a popredné umiestnenie v celoštátnej konkurencii potvrdila audítorská spoločnosť AT Partners Audit, s. r. o.

Kompletná audítorská správa


Úspechy v testovaní z anglického jazyka:

Žiaci našej 8.A triedy sa v máji 2017 zúčastnili testovania z predmetu Anglický jazyk pre A2 − používateľ základov jazyka ISCED 2. Testovanie realizoval NÚCEM a celkovo sa doň zapojili 5470 žiakov z 207 škôl. Naši ôsmaci nadviazali na minuloročný úspech a test zvládli s úspešnosťou 78,8 % a percentilom 98., čo znamená, že naše výsledky sú lepšie ako v 98% testovaných škôl.

Viac o výsledkoch testovania angličtiny

 • Vo všetkých troch testovaných oblastiach Počúvanie s porozumením, Gramatika a lexika a Čítanie s porozumením dosiahli naši žiaci percentil nad 95. a SZŠ BESST sa tak zaradila medzi 5 % najlepších škôl na Slovensku.
 • Podľa dosiahnutej úspešnosti až 82 % testovaných ôsmakov SZŠ BESST patrí svojimi výsledkami do skupiny žiakov s nadpriemernou úspešnosťou v testovaní.

IT-PRO-BESST tím precestoval s LEGO robotom svet

Minulý rok sedem mladých výskumníkov postúpilo v súťaži stavania LEGO robotov na festival v Austrálii. First LEGO League (FLL) je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 9 − 16 rokov a naši žiaci postúpili z európskych kôl až na celosvetový festival Asia Pacific Invitational, ktorý sa konal v dňoch 6. - 9. júla 2017 v Sydney. Tento ročník sa im podarilo postúpiť až do celosvetového finále, ktoré sa konalo v Detroite v Spojených štátoch amerických. Spomedzi 104 tímov si vybojovali fantastické 3. miesto v kategórii Robot Game.

Úspechy IT-PRO-BESST:

 • 2015 − Regionálne kolo Bratislava − 5. miesto + mimoriadna cena poroty
 • 2016 − Finále krajín V4 v Košiciach – 3. miesto
 • 2016 − Finále pre strednú Európu v Debrecíne (Maďarsko) – 20. miesto
 • 2017 − Finále krajín V4 + Bulharsko a Rusko v Debrecíne (Maďarsko) – absolútny víťaz (Robot Game 1. miesto, Robot design 3. miesto, Tímová práca – 2. miesto)
 • 2017 − Finále pre strednú Európu v Regensburgu (Nemecko) – 10. miesto (Robot Game 4. miesto, Robot design 4. miesto)
 • 2017 − Svetový festival najlepších tímov Asia Pacific Invitational, Sydney (Austrália)
 • 2018 − Celosvetový šampionát FLL v Detroite, USA – 3. miesto