SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty

Pracujeme s iPadmi

 

Naša škola je inovatívna a progresívna, a tento prístup aplikujeme na všetkých úrovniach vyučovania. V rámci vyučovacieho procesu na každodennej báze používame najmodernejšie didaktické pomôcky, akými sú iPady, ktorými počas školskej dochádzky disponujú všetci naši žiaci. iPady cielene napomáhajú interaktívnemu spôsobu výučby. Zvyšujú záujem žiakov o preberané učivo, aktivizujú žiakov a umožňujú pochopenie učiva vlastným objavovaním a skúšaním. Preto sa stali našim každodenným verným pomocníkom.