SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty

Zelená škola

Pod hlavičkou: Centra enviromentálnej a etickej výchovy Živica, národným garantom je sieť organizácií Špirála a medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Občianskeho združenia Supertrieda

Do projektu je zapojená celá škola.

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola…. a súčasťou tohto programu sme sa v školskom roku 2014/2015 stali aj MY.

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

 • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
 • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
 • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
 • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
 • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

My tieto zručnosti budeme rozvíjať v téme, ktorej sa budeme počas nasledujúceho obdobia venovať a tou je : ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY


Slávnostná certifikácie programu Zelená škola

Kancelária programu Zelená škola – Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, nám 5.10.2016 odovzdala počas slávnostnej certifikácie 11. ročníka programu Zelená škola medzinárodný certifikát a vlajku Zelenej školy.


Adoptuj si svoj strom

20. októbra sme oslávili Medzinárodný deň stromov. Každá trieda si vybrala na školskom dvore svoj strom, ktorý si „adoptovala“. Dala mu svoje meno a vytvorila náučnú tabuľku, v ktorej sa dočítame zaujímavosti o danom strome. Pripravené tabuľky sme spoločnými silami zatĺkli k svojim stromom a z nášho školského dvora sa stala malá, náučná botanická záhrada.

Ms. Zuzi


Slávnostné vyhodnotenie programu Zelená škola

Dňa 9. 10.2015 sme sa stali súčasťou krásneho dňav rámci projektu  Zelená škola. V školskom roku 2014/2015 sme sa prvýkrát zapojili do projektu Zelená škola a vďaka aktivitám a hlavne našej snahe sa naša škola zúčastnila v tento deň 10. ročníka slávnostnej certifikácie programu Zelená škola, kde sme ako škola získali certifikát Na ceste k Zelenej škole. Z úspechu sa veľmi tešíme a veríme, že aj v tomto školskom roku budeme úspešní a podarí sa nám získať vlajku Zelenej školy.

Odkazy:

Kolégium Zelenej školy

 • Mgr. Lukáš Hecht – koordinátor programu
 • Mgr. Július Kováč – koordinátor vyučovacieho procesu
 • Ing. Anna Harvillová – manažérka školy
 • Mgr. Viola Kúdelová – rodič
 • Ing. Jozef Hirner – starý rodič
 • Marek Solár – školník

Žiaci

 • Timotej Č.
 • Daniel H.
 • Andrej P.
 • Jakub T.
 • Peter M.
 • Martin S.
 • Ivanka CH.
 • Rebeka R.
 • Sára K.
 • Franceska K.
 • Nataly H.
 • Katka D.
 • Laura Ď.