SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty

Modelová škola Supertriedy

Pod hlavičkou: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Občianskeho združenia Supertrieda

 
 

Spoluorganizátor projektu: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Slovenský výbor UNICEF.

 
 

Zapojená trieda v školskom roku 2017/2018: 5.A

Projekt SuperTrieda „Good Practice Model of European Educational Network“ je modelovým projektom pre vyučovanie vo všetkých štátoch EU a má v súlade s myšlienkou “všetky deti sú naše” ambíciu dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo prejaviť sa a vyskúšať nové veci, získavať skúsenosti a tvoriť si názor. Má právo dostať šancu na kultúrnejší život.

Supertriedasarealizuje  na predmetoch : hudobná, výtvarná, etická, náboženská, občianska výchova, slovenský a anglický jazyk. Súťaž motivuje deti k vzájomnej tolerancii, empatii, spolupráci  a schopnosti si pomáhať.

  • štatút Modelovej školy Supertriedy – ako jednej z 2 v SR a zapojenie sa do Iniciatívy za kultúrnejšie Slovensko a boja proti šikane na školách,
  • pod záštitou Ministerstva školstva SR.

Súčasťou projektu sú besedy s umelcami v našej škole (R.Papp-spevák, Bystrík-spevák, D.Hevier-spisovateľ, J.Benčík-herec, E.Portella-hudobník, S.Lavrík-spisovateľ, L.Zaťko-hudobník, dramaturg, S.Havelková-spisovateľka,…),

Prínosom pre deti je naučiť sa verejne vystupovať,  zlepšovať vzťahy v kolektíve a prevencia šikany.

Viac info o projekte:
http://www.euractiv.sk/vzdelavanie0/clanok/slovensky-projekt-supertrieda-prekonava-hranice-020574
http://www.dobraskola.com/vieme-o-vsetkom/dobra-skola-aktuality21/article/projekt-supertrieda-ziakov-aj-ucitelov.html
http://www.tvlux.sk/archiv/play/6997
http://www.supertrieda.com


REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

S 5.A sme si tentoraz vybrali tému  Remeslo má zlaté dno. Aktuálne tvorime na hodinách hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy texty piesní a našu autorskú hudbu. Začíname v ateliéri pracovať na kostýmoch a kulisách. Všetci nám fandia a my sa veľmi tešíme. Je obdivuhodné, že sa naše deti tak tešia a rozhodli sa v SuperTriede pokračovať (už piaty rok) aj na druhom stupni...Raz darmo - sila kolektívnej práce, pocit zmysluplnosti, uznania a, predovšetkým, sila kamarátstva sú obohacujúce.


Vystúpenie SuperTriedy pre žiakov 1. stupňa SZŠ BESST

21. júna 2017, v deň predchádzajúci po celý rok očakávanému celoslovenskému finále európskeho projektu SuperTrieda, si víťazi oblastného kola – naši žiaci zo 4.A pod taktovkou Miss Adel pripravili vystúpenie pre svojich kamarátov z prvého stupňa. Počas neho nás v rámci tohtoročnej témy Myslenie je pohyb previedli obdobiami od praveku až po súčasnosť, s dôrazom na veľké objavy a najmä ich tvorcov – mysliteľov a vynálezcov ako Archimedes, Leonardo da Vinci či barón Karl von Drais – vynálezca bicykla, a svojím dojímavým vystúpením s autorskou hudbou nás primäli zamyslieť sa nad tým, aké posolstvo prinesie svetu výdobytkami techniky a prostriedkov komunikácie poznačená generácia dnešných detí. Vďaka vystúpeniu 4.A máme nádej, že všetko dobre dopadne, a veríme, že aj zajtrajšie finále sa deťom vydarí rovnako dobre, ako všetky ich doterajšie vystúpenia v rámci projektu SuperTrieda. Budeme vám držať palce!


Krajské kolo europrojektu SUPERTRIEDA

„Pozorujte svet okolo seba s rozžiarenými očami, pretože tie najväčšie tajomstvá sa vždy skrývajú na tých najnepravdepodobnejších miestach. Tí, ktorí neveria na zázraky, ich nikdy neuvidia.”
– Roald Dahl -

V stredu, 7. júna 2017, sme sa zúčastnili s triedou 4.A krajského kola európskeho projektu SuperTrieda v Trenčíne.

Ako iste viete, SZŠ BESST je Modelovou školou projektu SuperTrieda na Slovensku. Aj v tomto roku sme si v septembri mohli vybrať z dvoch tém, na ktoré si štvrtáci vytvorili autorské hudobno-dramatické dielo.

Témami hudobno-dramatických predstavení SuperTriedy na rok 2016/2017 boli: Ako by vyzeral lepší svet?, čo je sociálna téma podporujúca fantáziu a formovanie vlastného názoru a Myslenie je pohyb, čo je téma, ktorá podporuje tvorivé myslenie, športovanie, zdravý životný štýl a je zároveň heslom škol. roka 2016/17vyhláseným ministrom školstva.

Naši štvrtáci zo 4.A si vybrali tému Myslenie je pohyb a s týmto predstavením získali 1.miesto v kraji a postúpili do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční 22.6.2017 v Bratislave.

Držme im všetci palce!

 

Tematický deň SuperTriedy 2017 v SZŠ BESST

SuperTrieda je európsky projekt, ktorý bol v roku 2009 založený na Slovensku a v súčasnosti patrí medzi 10 najlepších školských projektov v celoeurópskom meradle.

Škola BESST, ako MODELOVÁ ŠKOLA SUPERTRIEDY pre Trnavský kraj, usporiadala dňa 30.januára 2017 ukážkový  TEMATICKÝ DEŇ SUPERTRIEDY. Jeho cieľom bolo využitie hudobno-dramatických a výtvarných prvkov, používaných v projekte SuperTrieda, vo vyučovacom procese na oboznámenie širokej verejnosti, že aj netradičné vyučovanie s výtvarnými a hudobno-dramatickými prvkami má v školách svoje nezastupiteľné miesto.

Škola BESST, ako MODELOVÁ ŠKOLA SUPERTRIEDY pre Trnavský kraj, usporiadala dňa 30.januára 2017 ukážkový  TEMATICKÝ DEŇ SUPERTRIEDY. Jeho cieľom bolo využitie hudobno-dramatických a výtvarných prvkov, používaných v projekte SuperTrieda, vo vyučovacom procese na oboznámenie širokej verejnosti, že aj netradičné vyučovanie s výtvarnými a hudobno-dramatickými prvkami má v školách svoje nezastupiteľné miesto.

Tento deň je jediný svojho druhu na Slovensku a každoročne, od roku 2013, prebieha práve v Trnave na pôde SZŠ BESST a je ukážkou netradičného vyučovania so zachovaním výkonových i obsahových štandardov jednotlivých vyučovacích predmetov.

Takéto vyučovanie robí z akéhokoľvek predmetu-predmet výnimočný, v ktorom sa deti učiaspolunažívať, pričom si vo veľkej miere rozvíjajú kognitívne procesy.

Na hodinách slovenčiny, či angličtiny deti vyjadrujú atmosféru príbehov pohybom, čítajú príbehy, ktoré dávajú priestor na zdramatizovanie motívov a pracujú literárne, výtvarne, s orffovými nástrojmi, xylofónmi, metalofónmi, tubami a píšťalkami. Na matematike vnímajú rytmus v podobe čísel, prepájajú zvuk a svetlo so zmenou pohybu apracujú sústredene na spoločnom diele. Rozvíjajú si slovnú zásobu a schopnosť vyjadriť pocity. Prostredníctvom matematických rozcvičiek a cez pantomímu geometrických tvarov zameriavajú svoju pozornosť na orientáciu v priestore, vnímanie počtov a jednotlivých číselných operácií.

Tematický deň SuperTriedy 2017 bol 4.ročníkom a opäť to bol mimoriadne vydarený a zaujímavý deň!


SuperTrieda 2016 – celoslovenské kolo

“Rozprávky deťom nehovoria, že draci existujú – to už oni dávno vedia. Rozprávky deťom hovoria, že draci sa dajú poraziť.”

Vo štvrtok, 16. júna 2016, sme sa s triedou 3.A ako víťazi krajského kola zúčastnili celoslovenského kola európskeho projektu SuperTrieda, ktoré sa konalo v Šamoríne v areáli hotela Kormorán.

Našou témou bola Prvá pomoc, na ktorú sme vytvorili príbeh o svojich predstavách. Spoločne sme nacvičili hudobné divadlo s autorskou hudbou a textom v trvaní 15 minút a nazvali ho Záchrana vo Fantázii alebo Svet hračiek.

Finále sa uskutočnilo vo štvrtok, trvalo do neskorých večerných hodín a vo veľkej konkurencii víťazov z jednotlivých krajov sa nám podarilo vybojovať si 3.miesto!

Ďakujeme všetkým, ktorí nám držali palce, sme tretí na Slovensku!

Link: https://supertrieda.com/2016/06/17/vitazi-11-rocnika-projektu-supertrieda-2016/


SuperTrieda – krajské kolo

V utorok, 8. júna 2016, sme sa zúčastnili s triedou 3.A krajského kola európskeho projektu SuperTrieda v Trenčíne. Ako iste viete, SZŠ BESST je jednou z dvoch modelových škôl projektu SuperTrieda na Slovensku. Aj v tomto roku sme si v septembri mohli vybrať z dvoch tém, na ktoré si tretiaci vytvorili autorské hudobno-dramatické dielo.

Jednou z tém bola Prvá pomoc, ktorá umožňuje deťom naučiť sa dôkladne zásady prvej pomoci pri záchrane života, zároveň je vyhlásená v partnerstve s profesionálnymi záchranármi z Falck Academy. Druhou témou je Slovensko vedie Európu, ktorá smeruje deti k pozitívnemu rozmýšľaniu o svojej rodnej krajine a o jej mieste v Európe. Témy sú vyhlásené v partnerstve so Zastúpením Európskej komisie v SR, pri príležitosti slovenského predsedníctvav Rade EU v druhom polroku 2016.

Deti z 3.A si vybrali Prvú pomoc, vytvorili príbeh o svojich predstavách na danú tému, nacvičili divadlo s autorskou hudbou a textom v trvaní 15 minút s názvom Záchrana vo Fantázii alebo Svet hračiek.

V Trenčíne sme nakoniec vyhrali, čím sme si vybojovali postup do celonárodného finále, ktoré sa uskutoční 16.6.2016 v Bratislave.

Držte nám všetci palce!

http://besst.sk/zakladna-skola/galeria/rok-20152016/

 
 
 

Tematický deň SuperTriedy v SZŠ BESST

Modelovým projektom pre vyučovanie umeleckých výchov a anglického jazyka je vo väčšine štátov EU projekt SuperTrieda „Good Practice Model of European Educational Network. Ide o európsky projekt, ktorý bol v roku 2009 založený na Slovensku a v súčasnosti patrí medzi 10 najlepších školských projektov v celoeurópskom meradle.

Škola BESST, ako MODELOVÁ ŠKOLA SUPERTRIEDY pre Trnavský kraj, usporiadala dňa 25.januára 2016 TEMATICKÝ DEŇ SUPERTRIEDY. Jeho cieľom bolo využitie hudobno-dramatických a výtvarných prvkov SuperTriedy v bežnom vyučovacom procese so žiakmi 1.-4. ročníka. Takéto vyučovanie robí z akéhokoľvek predmetu-predmet výnimočný, v ktorom sa deti učiaspolunažívať, pričom si vo veľkej miere rozvíjajú kognitívne procesy.

Na hodinách slovenčiny, či angličtiny deti kresbou vyjadrujú atmosféru príbehov a pohybom napodobňujú jednotlivé reakcie. Čítajú príbehy, ktoré dávajú priestor na zdramatizovanie motívov a deti pracujú literárne, výtvarne, s orffovými nástrojmi, xylofónmi, metalofónmi, tubami a píšťalkami . Na matematike vnímajú rytmus v podobe čísel, prepájajú zvuk a svetlo so zmenou pohybu apracujú sústredene na spoločnom diele. Rozvíjajú si slovnú zásobu a schopnosť vyjadriť pocity. Prostredníctvom matematických rozcvičiek a cez pantomímu geometrických tvarov zameriavajú svoju pozornosť na orientáciu v priestore, vnímanie počtov a jednotlivých číselných operácií.


Tematické dni SuperTriedy v SZŠ BESST

Naša škola BESST ako MODELOVÁ ŠKOLA SUPERTRIEDY pre Trnavský kraj s koordinátorkou PaedDr. Adelou Melišekovou Dojčanovou sa zaviazala, že bude pomáhať realizovať vzdelávania kolegov a preto v dňoch 29.1.2015 a 30.1.2015 usporiadala TEMATICKÉ DNI SUPERTRIEDY v BESSTe. Ich cieľom bolo využitie hudobno-dramatických prvkov SuperTriedy v bežnom vyučovacom procese so žiakmi 1.-9. ročníka. Takéto vyučovanie robí z akéhokoľvek predmetu-predmet výnimočný, v ktorom sa deti učiaspolunažívať, pričom si vo veľkej miere rozvíjajú kognitívne procesy.

Pohybom, Orffovými nástrojmi, píšťalkami, kresbou vyjadrujú atmosféru a napodobňujú jednotlivé ľudské reakcie. Na hodinách slovenčiny čítajú príbehy, ktoré dávajú priestor na zdramatizovanie motívov, deti pracujú literárne, výtvarne, pretvárajú príbehy. Na matematike, chémii, či fyzike vnímajú rytmus v podobe čísel, prepájajú zvuk a svetlo so zmenou pohybu apracujú sústredene na spoločnom diele. Rozvíjajú si slovnú zásobu, schopnosť vyjadriť pocity a prostredníctvom fyzikálnych rozcvičiek zameriavajú svoju pozornosť na orientáciu v priestore.

Z aktivít vyhotovených počas našich Tematických dní SuperTriedy vznikol výstup našej Modelovej školy BESST, ktorý bude po odbornom spracovaní koordinátorkou a schválení na Pedagogickej fakulte slúžiť ako motivačný didaktický materiál pre všetky školy na Slovensku.


Krajské kolo celoeurópskeho projektu SuperTrieda

„Tento projekt spája výrazové prostriedky hudby, divadla, tanca, literatúry a výtvarného umenia, aby rozvíjal osobnosť dieťaťa a učil ho spolupráci. Spolupráci veľmi zámernej, cielenej, spolupráci, ktorá prináša zadosťučinenie.“ Silvester Lavrík (spisovatelľ, pedagóg, dramatik).

Deti našej školy BESST sa pod vedením Miss Adel a Miss Peti počas viacerých mesiacov na rôznych vyučovacích hodinách a na Literárno-dramatickom krúžku venovali tematike projektu Supertrieda, písali scenáre, skladali melódie, texty, spievali, hrali na hudobných nástrojoch, tancovali, maľovali kulisy, vyrábali rôzne pomôcky, pracovali s multimédiami, a to všetko na tohotročné celoeurópske témy : „Musíme si pomáhať“ a„Človek,objaviteľ“.

Dňa 23.mája 2014 sme absolvovali krajskú súťaž v podobe kultúrneho festivalu v Dome kultúry Kopánka v Trnave, kde spolu súťažili školy z Trnavy a okolia (Šaštín-Stráže, Piešťany, Jaslovské Bohunice,…) o ocenenie a postup do celoštátneho finále v Bratislave.

Naša škola BESST si na krajskom kole odniesla tieto ocenenia:

CENA ZA VYNIKAJÚCE VYUŽITIE RYTMICKÝCH NÁSTROJOV – 1.A trieda – “Musíme si pomáhať” ,

CENA ZA VYNIKAJÚCE MULTIMEDIÁLNE PREDSTAVENIE – Literárno-dramatický krúžok

(Nina B., Ráchel C., Ráchel M. Emma K., Enie K., Letícia K., Šimon M.,  Laura P., Lucia T., Sanela S., Veronika T., Peter H., Pavlína U., Tamara H.)   – “Človek a more”,

CENA ZA SKVELÉ SPOJENIE MUTIMEDIÁLNYCH A TECHNICKÝCH PRVKOV V PREDSTAVENÍ – 7.A trieda– “Človek objaviteľ”

Našetriedy 1.A (Viktória G., Oliver H., Juraj H., Ondrej K., Letícia K., Lukáš M., Laura P., Sanela S., Jakub T., Veronika T.,) a 7.A (Maddy C., Matej D., Laura Ď., Jakub H., Paulína H., Samuel Ch. Jasmína K., Adam K., Lukáš K., Petra M., Nina P., Samuel S., Kali S., Zhana S., Katarína T.), zožali úspech v dvoch kategóriách a postúpili do celoštátneho finále do Bratislavy, ktoré sa uskutoční 19.júna.2014. Ocenenia získali aj naše multimediálne videoklipy: 7.A – Samuel S, 4.A – Andrej P. a videoklip celej našej školy s hymnou Supertiedy. Tento deň dostal slávnostnú príchuť nielen prítomnosťou médií, ale i podporou vedenia školy BESST, konkrétne pani riaditeľky a pani zástupkyne a všetkých rodičov, ktorí naše triedy prišli povzbudzovať.

Blahoželáme!


Celoštátne finále europrojektu SuperTrieda v Bratislave

Dňa 19.júna 2014 prebehlo v DK Ružinov, v Bratislave, celoslovenské finále víťazov krajských kôl SuperTriedy. Víťazné triedy predstavili svoje hudobno-dramatické diela plné hlbokých myšlienok o priateľstve, láske, spolupráci medzi ľuďmi, tolerancii, čestnom živote a vzájomnej pomoci.

Odborná porota v zložení: Prof. Belo Felix, PhD, doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD,  Mgr. Juraj Benčík – herec, Mgr. Lucia Weinbergerová – zástupkyňa mesta Bratislava, PhDr. Katarína Burgrová, PhD – UNIPO, vyberala z tridsiatichšiestich tried a viac ako z tisícky detí z celého Slovenska. Medzi touto plejádou víťazov jednotlivých krajov vystúpila aj naša škola BESST a to hneď v dvoch kategóriách! V 1.kategórii nás reprezentovala 1.A trieda s Ms. Adel a predstavením o potápačoch a podmorskom svete „Musíme si pomáhať“ a v 3.kategórii sa predstavila 7.A trieda s Ms. Peťou a predstavením o vesmíre a vzájomnej pomoci s názvom „Človek-objaviteľ“. Team to bol skutočne silný, obohatený o povzbudzovanie vedenia školy a rodičov a to aj po 14 hodinách, v absolútnom závere festivalu víťazov Supertriedy. Naša škola obsadila nepopulárne „zemiakové“ umiestnenie, ale na radosti a chuti pracovať na tomto europrojekte to celému tímu neubralo – práve naopak, odišli sme s náručou plnou knižných odmien, diplomov a prsteňa v tvare husľového kľúča a samozrejme s prísľubom: „O rok sa uvidíme opäť…“  Ako pre prítomné médiá povedal Prof. Belo Felix, PhD. - autorita v oblasti hudobnej pedagogiky na Slovensku aj v zahraničí:  „Projekt Supertrieda je krásna a pádna odpoveď všetkým, ktorí plačú nad často nimi vykopanom hrobe hudobnej edukácie na základných školách. Stačí pár zanietených ľudí, ktorí majú dobrý nápad, a zrazu sa ukáže, že to deti zaujíma, že to učiteľov zaujíma… a postoj z „ja to neviem“, sa mení na „čo keby som to skúsil“, až k zisteniu „aha, však to ide!“

A ako nám to išlo a akí sme perfektný BESSTteam sa môžete presvedčiť aj v ukážke z hlavných správ TV Markíza, zo dňa 19.6.2014 – Boj o Supertriedu.