SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty

SMART Showcase School

Pod hlavičkou: AP MEDIA, s.r.o.

Zapojená trieda: celá škola

  • podpora využívania moderných technológií vo vyučovaní
  • využívanie práce s interaktívnou tabuľou SMART Board spôsobom, ktorý zvyšuje aktívnu úlohu žiaka vo vyučovacom procese