SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty
SPD-01.jpg

Škola priateľská k deťom

Týždeň modrého gombíka

Každý rok v máji organizuje UNICEF Slovensko verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Cieľom zbierky, ktorá sa konala 14. - 20. mája 2018, je zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine v konfliktných oblastiach. Deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Radi by sme im aspoň z časti vrátili kúsok detstva, na ktorý majú právo.
A preto sa naša škola opäť zapojila do zbierky, ktorá sa na škole konala 15.5.2018.  Kúpou limonády či ovocných špízov sme aj my pomohli deťom na Ukrajine. Spoločne sme vyzbierali 230,66 €. Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, ktorí pomohli a prispeli do zbierky.


Vianočná zbierka

Vianoce sú obdobím pokoja a radosti, obdobím, ktoré trávime s rodinou, priateľmi a našimi najbližšími. Je taktiež obdobím, kedy pociťujeme ešte väčšiu túžbu pomáhať tým, ktorí nemajú toľko šťastia ako my. A preto sme sa vo štvrtok 14.12.2017 v rámci projektu Škola priateľská k deťom zapojili do zbierky, pod heslom Záleží nám na tom, aby každé dieťa malo nádej. Spoločne sme vyzbierali ­­­156,10 €, a tým mali možnosť pomôcť deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy - akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán. Všetkým, ktorí podporili túto vianočnú zbierku, ĎAKUJEME!


V školskom roku 2017/2018 sme sa opäť zapojili do celoročného projektu Škola priateľská k deťom (Child Friendly School), ktorý je postavený na myšlienke Dohovoru o právach detí. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celý kolektív školy-žiakov, pedagogický i nepedagogický personál, ale aj rodičov. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

A prečo sme sa aj my zapojili do tohto programu? Pretože chceme, aby aj naša škola bola priateľská k deťom. A ako sa k tomu dopracujeme? Len si pripomenieme ciele pri vzdelávaní a vychovávaní zverených detí: dieťa vyzbrojiť do života pozitívnym hodnotovým rebríčkom, schopnosťou správne sa rozhodnúť, akceptovať iných, odhodlaním bojovať v živote za pravdu, dobro a spravodlivosť, myslieť aj na iných,...


Týždeň modrého gombíka 2017

Máj už tradične so sebou prináša celoslovenskú zbierku pod názvom Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje Slovenský výbor pre Unicef. Cieľom zbierky, ktorá sa konala 15. – 21. mája 2017, bolo zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine, pretože situácia u našich východných susedov je aj napriek mierovým dohodám neistá a veľmi turbulentná.

Heslom tohoročného Týždňa modrého gombíka bolo Darujme deťom nádej. Zbierkou sme chceli upozorniť aj to, aký krehký je mier a aké nesmierne dôležité je nestratiť v ťažkej situácii vieru v ľudskosť.

I naša škola sa zapojila do zbierky, ktorá sa konala 18.5.2017. Odmenou za príspevok bola okrem modrého gombíka aj limonáda či ručne vyrábané srdiečka. Všetkým, ktorí prispeli do zbierky, ako aj našim malým dobrovoľníkom zo srdca ďakujeme.


Týždeň modrého gombíka 2016

Modrý gombík symbol zemegule, detstva a spájania. Spájanie sa pre pomoc tým najzraniteľnejším – deťom. Tretí májový týždeň sa na našej škole niesol v duchu zbierky Modrý gombík. Tento rok sa pomoc sústredila na deti trpiace podvýživou v Mauritánii, ktorú pre klimatické zmeny zasiahli veľké suchá. V dôsledku toho sú výrazné problémy so zásobovaním vodou a zabezpečovaním potravy pre deti. Počas tohto týždňa žiaci prostredníctvom prezentácii a videa spoznali krajinu v Afrike – Mauritániu, dozvedeli sa zaujímavé informácie o podvýžive, o chorobách z podvýživy a akou formou sa dajú liečiť. A vo štvrtok a piatok sme kúpou limonády prispeli na pomoc týmto deťom. Naši dobrovoľníci sa za každý príspevok poďakovali nálepkou modrého gombíka. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať 298, 80 eur.

Ďakujeme všetkým, ktorým nie je ľahostajný ťažký život detí v iných krajinách a zapojili sa do zbierky.


Návšteva UNICEF ambasádorky

V rámci projektu „Škola priateľská k deťom“ zavítala 15.1.2016 na našu školu junior ambasádorka UNICEFu Ľudka, ktorá žiakom najskôr vysvetlila čo je UNICEF a čo je hlavnou náplňou tejto organizácie. So žiakmi tretieho ročníka sa rozprávali o právach detí aj o rozvojom vzdelávaní. Ambasádorka Ľudka sa snažila prebúdzať v žiakoch schopnosť zamýšľať sa, pýtať sa a diskutovať o globálnych témach akými sú nedostatok vody, chudoba, choroby atď. Žiaci si zahrali aj rôzne zaujímavé hry a na záver si spoločne vytvorili strom života.


Vianočná zbierka

Vianoce sú obdobím lásky, pokoja a mieru. Sú taktiež obdobím, kedy pociťujeme väčšiu túžbu pomáhať druhým. Aj tento rok sme prostredníctvom vianočnej zbierky – predaja vianočných pohľadníc, ktorú vyhlásil Slovenský výbor pre UNICEF,  pomohli deťom, ktoré trpia podvýživou. Ďakujeme.

Pod hlavičkou : UNICEF
Zapojená do projektu je celá ZŠ


V školskom roku 2014/2015 sa naša škola zapojilado projektu Škola priateľská k deťom (Child-friendly school). Projekt je iniciatívou detského fondu UNICEF.

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Participácia, rešpekt, zodpovednosť sú kľúčové, celoškolský prístup je podmienkou…Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale ich aj žije. Nastavuje rámec fungovania vzťahov medzi pedagógmi, deťmi, rodičmi. Tieto témy sú obsiahnuté v 7 krokoch – kritériách, ktoré je potrebné splniť pre získanie titulu Škola priateľská k deťom.

  1. Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
  2. Školenie o programe pre celý personál školy
  3. Nástenka venovaná právam detí, Linke detskej istoty a spolupráci s UNICEF
  4. Práva detí v školskom vzdelávacom programe
  5. Participácia detí na chode školy
  6. Zapájanie sa do aktivít UNICEF Slovensko
  7. Aktivita organizovaná žiakmi z ich iniciatívy

Dohovor o právach dieťaťa – v jazyku  mladých ľudí nájdete na :

http://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-stiahnutie/advocacy/dohovor_jazykom_mladych.pdf

Ďalšie informácie o programe
Linka detskej istoty: 116 111


Týždeň modrého gombíka

Modrý gombík je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji. Tento rok sa aj naša škola rozhodla pomôcť deťom, ktoré to najviac potrebujú.

Gombík je totiž symbolom detstva a spájania dvoch svetov – toho nášho a sveta, v ktorom sú deti odkázané na našu pomoc. 11. ročník Týždňa modrého gombíka sa konal od 18. do 22. mája 2015. Heslom tohto ročníka bolo „Deti deťom“. Možno už aj z tohto hesla cítiť, že zameranie zbierky bolo tento rok najmä o spájaní detských sŕdc. A preto sa aj naši žiaci s veľkou ochotou a radosťou zapojili do zbierky a pomáhali pri jej organizovaní.

Kúpou limonády, sladkých muffinov, či voňavých mydielok sme aj my pomohli deťom z Nepálu, ktoré postihlo tragické zemetrasenie.  V školskom roku 2014/2105 sme spoločne vyzbierali sumu 300€.

Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy, ktorí sa do zbierky zapojili.