SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty

IQ Olympiáda 2017

Školské kolo IQ olympiády 2017

V týždni od 3. do 4. apríla sa na jednotlivých školách konalo školské kolo IQ olympiády 2017. Z celkového počtu 10 929 žiakov do regionálneho kola postupuje 240 detí, medzi nimi aj naši žiaci Timotej Č. a Oliver S. z 9.A.
Budeme im držať palce v regionálnom kole, ktoré sa bude v dňoch 24.-28.4.2017 konať na pôde našej školy.

Zároveň sme poslali logické spoločenské hry školám s najvyššou percentuálnou účasťou v rámci Trnavského kraja.

Základná škola časť Cabaj 197 Cabaj-Čápor 95,58%
Základná škola s MŠ Ul. J. Rašu 430 Budmerice 94,00%
Základná škola s MŠ Jaslovské Bohunice 341 Jaslovské Bohunice 89,08%
Základná škola s MŠ Mierové nám. 10 Šintava 86,89%
Základná škola s MŠ Školská 11 Slovenský Grob 85,61%

IQ Olympiáda 2016

„Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“

Albert Einstein


Vyhodnotenie Krajského kola IQ Olympiády

Rozdali sme iPady, iPody, množstvo logických a spoločenských hier. Výhercom srdečne blahoželáme! Ocenili sme aj najkreatívnejšieho súťažiaceho a p. učiteľky, ktoré uspeli v tzv. krémovom teste. Ak ste sa tento rok nestihli zapojiť, môžete sa do súťaže zapojiť opäť o rok.


Vyhodnotenie školského kola IQ Olympiády

Postupujúce školy do krajského kola

 
 

ZŠ BESST má 2 tímy, z toho jeden je nesúťažný.

Školy s najvyšším percentuálnym zapojením žiakov do olympiády

 
 

Prvým trom školám už putujú poštou logické a spoločenské hry.

Srdečne blahoželáme!


Školské kolo IQ olympiády

Dňa 5.4.2016 prebehlo na našej škole školské kolo IQ olympiády. Do súťaže sa zapojilo 87 žiakov druhého stupňa. Medzi prvých 10 najúspešnejších riešiteľov patria:

  • 5.A – Michal M.,
  • 6.A – Miroslav N., Jakub T.,
  • 7.A – Peter K.,
  • 8.A – Jakub B.
  • 8.B – Katarína B., Radovan Š.,
  • 9.A – Laura Ď., Jakub H., Samuel S.

Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 28.4.2016 postupujú Radovan Š., Jakub B. a Peter K. Víťazom gratulujeme a držíme palce v krajskom kole!

Ms. Katka N.


Informácie o súťaži pre učiteľov a rodičov

O súťaži

Vážime si a ďakujeme za Váš záujem o IQ olympiádu. IQ olympiáda je ďalším zo spôsobov, ako rozpoznať talent, rozvíjať ho a vzbudiť záujem o rozvoj individuálnych vlôh detí.

Súťaž dlhodobo organizuje MENSA Slovensko, nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Jedným z cieľov a poslaním Mensa Slovensko je aj starostlivosť a rozvoj intelektového nadania detí.

IQ olympiáda prináša zábavnou formou aktivity, na ktoré v školských osnovách veľakrát nezostáva miesto. Keďže je súťaž navrhnutá tak, aby deti mohli pracovať v trojiciach, snažíme sa aj takýmto spôsobom vytvárať vzájomné väzby, hľadanie spoločného riešenia, v teame môžu deti lepšie prejaviť svoje individuálne schopnosti a zručnosti.

Všetky súťažné úlohy sú založené na všeobecných princípoch a pre ich riešenie nie je treba žiadne špeciálne vedomosti. S trochou nadsadenia sa dá povedať, že pre ich riešenie je potrebný iba „zdravý rozum“. Nejde teda o vedomostnú  súťaž, ale o súťaž rozvíjajúcu predovšetkým schopnosť samostatného logického uvažovania.

Pre koho je súťaž určená?

Súťaž je určená žiakom II. stupňa základných škôla príslušných ročníkov osemročných gymnázií (príma až kvarta).

Odmena pre školy

Škola, v ktorej sa percentuálne zapojí najviac žiakov, bude odmenená.

Zároveň, škola, ktorej žiaci sa umiestnia na prvých troch priečkach, dostáva rovnakú cenu ako súťažiaci (iPad, iPod, spoločenskú hru).

Veľmi radi privítame zapojenie učiteľov, ktorí sú určite nedoceniteľne nápomocní pri organizácii a kontrole súťažiacich. Učitelia bohužiaľ nemôžu súťažiť ani si cvične vyriešiť zadanie. Prosíme Vás o odovzdanie informácií o súťaži do škôl a učiteľom vo vašom okolí. Učitelia sa môžu registrovať do súťaže na stránke Vstup pre učiteľov / Chcem sa zaregistrovať. Registrácie z predchádzajúcich ročníkov súťaže Vám zostane zachovaná. Ak neviete heslo z minulého roku, potom nové získate na stránke Vstup pre učiteľov/ Zabudol som heslo. Nový registrovaný učiteľ je po registrácií potvrdený administrátorom. Kontrolujeme, či ste naozaj učiteľ na Vašej škole, pretože sa tam väčšinou omylom registruje veľa detí, prípadne rodičov. Každý registrovaný učiteľ dostáva informácie o IQ olympiáde – o začatí/ukončení registrácie žiakov, o školských kolách, o krajskom kole. Po schválení môžete potvrdzovať žiakov svojej školy a tiež môžete potvrdzovať ďalších učiteľov zo svojej školy a upravovať svoje kontaktné údaje i údaje Vašich žiakov – meno, priezvisko a triedu. Môžete filtrovať žiakov svojej školy podľa triedy,  takže vidíte, kto z ktorej triedy je registrovaný. Poprosíme Vás o potvrdenie všetkých registrovaných žiakov z Vašej školy. Overenie pravosti žiakov je jedno z mnohých opatrení, ako znížiť riziko prípadných podvodov v školskom kole. Pri žiakoch ktorí postúpili do krajských kôl a nie sú potvrdení, musia koordinátori krajských kôl overovať pravosť údajov. Veľmi nám teda pomôžete, ak potvrdíte všetkých svojich žiakov. Vy ich poznáte, pre Vás je to ľahké.

Registrácia do súťaže

Registrácia súťažiacich do IQ olympiády 2016 bude spustená 1. marca 2016 a bude možná do 31. marca 2016.

Každý, kto chce súťažiť, sa musí počas marcazaregistrovať svojou e-mailovou adresou. Registrácie z minulých rokov nie sú platné! Celý proces je veľmi jednoduchý a nezaberie viac než niekoľko minút. Na e-mailovou adresu bude súťažiacim poslané ich heslo a ďalej všetky informácie o súťaži. Každý účastník preto potrebuje mať platný a jedinečný email, samozrejme, že môže použiť i email rodičov. Viac detí sa nemôže prihlásiť pomocou ibajedného e-mailu jedného z rodičov alebo svojho učiteľa.  V prípade potreby sa dá e-mail jednoducho založiť na niektorom zo známych serverov, napr. www.zoznam.sk. Ten, kto preferuje súkromie, si môže pre účely IQ olympiády vytvoriť alias ku svojmu existujúcemu e-mailu a dostávať tak správy na obvyklú adresu.

Súťažiaci sa registrujú na stránke Vstup do súťaže kliknutím na Chcem sa zaregistrovať a vyplnením osobných údajov – meno, škola, trieda, kategória, prípadne nepovinne adresa a telefón.

Do niekoľko minút po registrácii systém vygeneruje prihlasovacie heslo, ktoré bude slúžiť ku vstupu do profilu súťažiaceho a predovšetkým pre prihlásenie sa do školského kola súťaže, ktoré sa bude vyplňovať on – line. Ak prístupové heslo nedostanete, skontrolujte spam a kôš a prípadne si vyžiadajte nové heslo na stránke Vstup do súťaže / Zabudol som heslo.

Priebeh súťaže

Súťaž prebieha v dvoch kolách – školské a krajské. Naším cieľom je sprístupniť súťaž čo najväčšiemu počtu detí, a preto sa školské kolo rieši on-line – súťažiaci sa môžu pripojiť v škole, doma, v knižniciach, skrátka kdekoľvek, kde sa pripoja na internet. Školské kolo je naplánované tak, aby ho súťažiaci stihli počas jednej vyučovacej hodiny, a je rozložené  do dostatočne dlhej doby, čo umožňuje veľkú voľnosť pri výbere času, kedy ho môžete absolvovať.

Výsledky sasúťažiaci i učitelia dozvedia vo svojom užívateľskom profile až po vyhodnotení školských kôl. O zverejnení výsledkov budete informovaní emailom. Všetci učitelia tak uvidia, ako dopadli ich žiaci, ktorí povolili zobrazenie výsledkov učiteľom. Ďalej uvidia, kto postúpil do krajského kola.

Viac informácií o priebehu súťaže nájdete na záložke O SÚŤAŽI.

Daniela Metesová

organizátor súťaže Mensa Slovensko

info@iqolympiada.sk