SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty

Hudobná škola Yamaha vo vyučovaní hudobnej výchovy

Vystúpenie na Vianočnom večierku BESST

21.12. 2015 prítomných na vianočnom večierku “navštívili”  traja duchovia Vianoc a 22.12. 2015 deti predviedli pásmo O troch nezbedných anjelikoch.

Príbehom prítomných sprevádzalihudobné nástroje, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou tej pravej vianočnej atmosféry. Flauty, gitary, klavír, metalofónya xylofóny sa predviedliv podaní žiakov z nášho hudobného krúžku Yamaha.

Ms. Adel


Vystúpenie na námestí v Trnave

Dňa 15. decembra 2015 potešila, na pódiu Hlavného námestia v Trnave, všetkých prítomných svojím kultúrnym programom naša SZŠ BESST. Po zaspievaní slovenských piesní a kolied, predviedli tretiaci aj anglické pásmo básní, piesní a vinšovačiek, ktoré boli ozvláštnené orffovými nástrojmi, xylofónmi a metalofónmi, pretože tie sú u našich tretiakov a siedmakov, prostredníctvom Hudobnej školy Yamaha,  prirodzenou súčasťou školskej hudobnej výuky. Deti z 3.A pod zahrali Ódu na radosť, ktorá  je záverečnou časťou Beethovenovej 9. symfónie d mol k Schillerovej óde “Na radosť”. V dojemnom závere zahrali na xylofónoch Tichú noc a zožali niekoľkonásobný potlesk.

Ms. Adel


Hudobné školy YAMAHA pôsobia po celom svete a patria so svojimi 700.000 žiakmi a 20.000 učiteľmi k najväčším organizáciam svojho druhu. Vznikli v Japonsku v roku 1954, od roku 1967 fungujú v Nemecku a od roku 1994 pôsobia v Českej a Slovenskej republike. Zásada Hudobnej školy YAMAHA znie: „Nie sú nehudobní ľudia. Sú len nerozvinuté talenty!“

Obsiahle vyučovacie koncepty a metódy, zodpovedajúce veku detí, umožňujú, aby práve otvorené „vývojové časové okná“ boli optimálne využité počas vyučovacích hodín hudobnej výchovy na našej škole BESST.

Výučba inštrumentálnych programov na škole BESST prebieha v prehľadných skupinách v triedach 3.A a 7.A. Účastníci sa spoločne učia repertoár najrôznejších hudobných štýlov. Okrem zvládnutia samotnej techniky a rozvoja hudobného sluchu, je kladený dôraz na inštrumentálnu súhru. Pri vyučovaní sa používajú tuby, xylofóny, metalofóny a iné rytmické nástroje spolu s CD so sprievodmi ku skladbám, ktoré podporujú hravú formu učenia a slúžia ako motivácia k prehlbovaniu hudobnej kultúry. Deti prostredníctvom rozmanitých nástrojov majú možnosť uskutočniť svoje priania týkajúce sa akýchkoľvek hudobných žánrov od baroka po rock.

Už po desaťročia je heslomHudobnej školy Yamaha: „Učenie je radosť“.