SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty

Hejného matematika

Naša prvá konferencia

Po absolvovaní niekoľkých rokov matematiky s využitím metódy prof. Hejného, sme sa ako štvrtáci, mohli zúčastniť konferencie. Na Žilinskej univerzite nás privítali aj naši vrstovníci z rôznych kútov Slovenska. Najskôr sme mali vymyslieť úlohy pre ostatných riešiteľov, potom sme úlohy riešili v skupinách, a na koniec odprezentovali svoje zistenia, a tiež oponovali riešenia iných kolegov. Všetky úlohy sme zvládli perfektne a už sa tešíme, keď zasadneme do lavíc auly na vysokej škole...
 

Javisko

Hejného matematika nás neustále veľmi milo prekvapuje. Javisko je téma, ktorá úzko súvisí s inými prostrediami ako sú paličky, parkety a tvorenie sietí kocky. Javisko je niečo ako poznáme z divadla, čiže pri navrhovaní sietí javiska chýba predná časť a daná je podlaha. Na základe týchto vedomostí skúšame tvoriť rôzne typy sietí tak, aby po zložení vzniklo javisko. Je to hravý spôsob zapájania kombinatoriky, priestorovej orientácie, pochopenia stavieb z reálneho života.


Ihrisko

Aj téma ihrisko v 2. A triede je veľmi zaujímavá a radi sa s ňou zabávame. Prepájame rôzne geometrické, dĺžkové situácie. Systematicky vyhľadávame všetky možnosti, ktoré nám dané ihrisko ponúka. Niekedy si vymyslíme svoje vzťahy na ihrisku a odhaľujeme nové a nové situácie. Sú to situácie nám známe, priamo zo života hier detí na detskom ihrisku.


Kocky a krokovací pás

Kocky a krokovací pás sú veľmi obľúbené aktivity. Popri zábave sa učíme počítať a premýšľame, ako tie stavby podľa plánu majú vyzerať. Hravým spôsobom na to vždy prídeme.

 

Autobus

Ďalšou skvelou aktivitou na matematike je Autobus. Precvičujeme si sčítanie a odčítanie, pracujeme s tabuľkou a objavujeme jej zákonitosti. Rozvíjame si logické myslenie a trénujeme pamäť. Všetko formou pohybovej hry a to máme veľmi radi.


Opäť niečo nové

Na hodinách pracujeme rôznym spôsobom, radi krokujeme na krokovacom páse a je zaujímavé vnímať správny výsledok, ktorý získavame týmto spôsobom. Deti pracujú samostatne, na postup prichádzajú sami. S kvalitou myslenia je dôležitá aj predstavivosť, ktorú tvoríme hrou s farebnými kockami. Každý z nás pracuje so svojou sadou, staviame budovy, pracujeme podľa plánu, diskutujeme o stavbách, ich správnom rozložení.

Ms. Viol


Čo je Hejného matematika?

Zapojené: triedy 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A a 3.B

Hejného matematika je metóda, ktorá prirodzene využíva zvedavosť, hravosť, otvorenosť, záujem detí o matematiku, rozvíja logické myslenie, schopnosť aplikovať matematické znalosti a myslenie v ďalších predmetoch, učí dieťa učiť sa a umožňuje zažiť pocit úspechu aj u slabších detí. Aktívne zapája žiakov do riešenia matematických úloh a ponecháva im radosť z objavovania.

Základným prínosom je múdro premyslený systém úloh, ktoré sú žiakom predkladané. Žiaci sami prichádzajú na riešenie a vzájomne si vysvetľujú, ktoré riešenia sú správne a ktoré nie a prečo. Učia sa argumentovať.

Ako sme sa učili matematiku pomocou Hejného v školskom roku 2014/2015: