SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty

FÍHA – DÝHA

Zapojené triedy: celý prvý stupeň

Zapojili sme sa do tohto projektu, aby sme zvýšili povedomie o kvalite prírodných materiálov u detí nielen v rámci vyučovania, ale aj v praktickom živote. Drevo ako dôležitá surovina býva často nahrádzaná plastovými materiálmi.

Pomocou vzoriek dýhy,  s ktorou sa deti zoznamujú , učiteľ deťom ukáže rozmanitosť dreva, vlastnosti a využitie na rôzne spôsoby. Vyskúšajú si aj manuálnu prácu s dýhou, kde zdokonaľujú svoju zručnosť a podporujú  rozvoj fantázie. Deti si môžu vytvoriť vlastné originálne výrobky alebo darčeky k rôznym sviatkom. Zároveň podporiť kvalitné prírodné materiály, teda dýhu, ako surovinu pre predmety dennej spotreby.

Využitie dýhy:

1. v rámci školských projektových prác, prierezových predmetov:

  • výrobou rozmanitých obrázkov a predmetov,
  • dýha názorne prezentuje drevo daného stromu,

2. v rámci predmetov:

  • SJ – diktát na tému vlastností dreva, stromov,
  • MAT – precvičovanie príkladov využívajúcich drevo a rôzne deje, ktoré súvisia so spracovaním,
  • cudzie jazyky:  získavanie informácií o stromoch pomôže k rozšíreniu slovnej zásoby,
  • GEO – napr. stromy.

FÍHA DÝHA NA ETIKE V 1. ROČNÍKU

Vy sa čudujete, čo robí dýha na etike? Tak počúvajte! Na hodine sme sa rozprávali o priateľstve, o tom ako si pomáhame, hráme a vieme sa na seba vzájomne spoľahnúť. Až napokon sme si uvedomili, že v tomto zimnom období potrebujú pomôcť aj zvieratká. Vybrali sme vtáčiky, vyrobilistromčeky, na ktoré sme vtáčiky ubytovali.  A zároveň sme spoznali nový prírodný materiál – DÝHU.