SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty
awarded-etwinning-school-label (002).png

eTWINNING – partnerstvá škôl v Európe

Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.
Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl.
Umožňuje nám nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí.
eTwinning rozvíja množstvo žiackych kompetencií, podporuje inovatívne vzdelávanie formou projektového vyučovania, komunikácie v anglickom jazyku a využívania informačných a komunikačných technológií.


naša škola získala PRESTÍŽNy TITUL „ŠKOLA ETWINNING“ 2019/2020

Tento veľký úspech sa nám podarilo dosiahnuť VĎAKA AKTÍVNEJ PRÁCI V PROGRAME eTWINNING, vzájomnej spolupráci, chuti využívať nové, moderné metódy vzdelávania, ale aj vďaka dodržiavaniu zásad e-bezpečnosti v škole a podpore profesijného vzdelávania zamestnancov zo strany vedenia školy.  Na Slovensku titul škola eTwinning získalo iba 11 škôl, a preto môžeme byť právom hrdí.

Toto všetko zreteľne dokazuje, že je naša škola na európskej úrovni.

awarded-etwinning-school-label (002).png

európsky certifikát kvality pre našu školu

Našej škole bol udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu "AROMATIC GARDEN" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning.

Znamená to, že práca vašich žiakov i celej našej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.

e-twinning obr.png

V tomto školskom roku sa do eTwinningových projektov zapojili tieto ročníky a triedy:


8.ročník s projektom „Together For Human Rights“

(Spolupráca s poľskou, macedónskou, talianskou a tureckou školou)

Hlavnou myšlienkou projektu je naučiť žiakov , čo znamená pojem ľudské práva a ako sú uplatňované v každodenním živote.  Cez rozmanité aktivity sa žiaci oboznámia s právami vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, s ich významom a zistia , ktoré práva  využívajú , ktoré môžu byť popierané alebo naopak požadované od nich a ľudí z iných krajín.

 

8.B s projektom „Aromatic garden“

(Spolupráca s tureckou, poľskou, portugalskou, moldavskou, albánskou a ukrajinskou školou)

Spoločný projekt má edukatívny charakter a má u žiakov podporiť lásku k prírode a pestovaniu rastlín. Najskôr žiaci spoznajú rôzne aromatické rastliny. Neskôr si niektoré z nich zasadia v triede a následne presadia do vytvorenej školskej záhradky. Počas projektu by nám mali vyrásť okrem voňavých byliniek aj žiaci priateľskí k prírode.

Zasadené bylinky v triede nám pekne vyrástli, vytvorili sme o nich aj projekty a už sadíme do školskej záhradky.

Získali sme Národnú značku kvality eTwinning!

Snaha a doterajšie výsledky našich žiakov boli ocenené Národnou značkou kvality. Gratulujeme!

pre viac informácií kliknite SEM:


1., 2. a 4. ročník s projektom „Christmas card exchange"

(spolupráca s írskou školou)

Vianočný čas je nádherná časť roka aj vďaka zasielaniu a prijímaniu vianočných pozdravov. Ako časť projektu medzi našou školou a školou Saint Michaels v Blackrock, Cork, Írsko, žiaci s Ms. Monicou vyrobili a poslali nádherné vianočné pohľadnice partnerskej škole v Írsku.
Žiaci sa pri tvorbe  a zasielaní zabavili a nesmierne sa tešili, keď im dorazili pohľadnice z Írska.  Bola to pre nich nádherná skúsenosť.


V školskom roku 2016 / 2017 sa do eTwinningových projektov zapojili tieto triedy:

6.A s projektom ”Čipsová výzva”

(spolupráca s českou školou)

Podstatou projektu je zabalenie jedného zemiakového lupienku každou skupinou  a zaslanie tohoto poštou tak, aby prišiel partnerskej škole v Prahe nepoškodený.Pri projekte sa spája matematika (štatistika, váženie), logika a technika (ako najlepšie lupienky zabaliť) , geografia (poloha škôl, vzdialenosť) a práca s IKT (tvorba grafov, videa, fotiek).

7.B s projektom “Maths around us”

(spolupráca s dvomi poľskými a jednou rumunskou školou)

Projekt je venovaný tvorbe vlastných slovných úloh z matematiky v anglickom jazyku žiakmi. Žiaci vytvárajú vlastné slovné úlohy z ich života (o ich záľubách, zážitkoch, skúsenostiach, o nich). Partnerské školy si potom vymenia portfóliá slovných úloh a budú ich riešiť. Okrem tvorby a riešenia úloh projekt prináša spoznávanie rozličných národností cez „osobné“ slovné úlohy (fotky a videá).