SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty

THE DUKE OF EDINBURGH´S AWARD

Pod hlavičkou: Národná kancelária Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu na Slovensku

 

Do projektu sú zapojení študenti SBG BESST

 

Tento projekt je komplexným rozvojovým programom otvoreným pre všetkých mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, a ktorí chcú naplniť svoj potenciál a vďaka tomu mať väčšiu šancu uspieť v živote.

Do projektu sme sa zapojili, aby sme študentom poskytli možnosť na všestrannejší rozvoj, ktorému sa môžu venovať v oblastiach, ktoré ich zaujímajú bez potreby obmedzovať sa len na čas strávený v škole. Zapojení študenti pracujú na pravidelnej týždennej báze na napĺňaní vlastných cieľov v troch oblastiach: rozvoj talentu, športová aktivita a dobrovoľníctvo.

Študenti si vyberú v každej zo spomenutých troch oblasti konkrétnu aktivitu, ktorej by sa chceli venovať a stanovia si cieľ, ktorí považujú za výzvu. Týždenne po dobu šiestich mesiacov venujú každej z troch oblastí aspoň hodinu svojho času a úsilia.