SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty

MOTIVAČNÝ SYSTÉM

Svedomitým prístupom, ale aj plnením zaujímavých úloh sa počas školského roka usilujem o to, aby som mohol byť súčasťou víťazných kategórií a zároveň získať k tomu prináležiace odmeny. Stretávam sa s úlohami z rôznych oblastí – od čítania slovenskej či anglickej literatúry, cez návštevy hradov a zámkov, divadiel a kín až po návštevy rôznych miest. Postupne získavam body a ocenenia.

Motivačný systém BESST 2018-2019 - 1. stupeň
Motivačný systém BESST 2018-2019 - 2. stupeň

Šablóny projektov na motivačný systém v školskom roku 2018/2019 nájdete v sekcii Dokumenty.


Sieň slávy v šk. roku 2018/2019

Žiaci mesiaca november
1. stupeň

 

Žiaci mesiaca november
2. stupeň

Trieda mesiaca november
1. stupeň

1. C

1. C

 

House mesiaca november
1. stupeň

Biely House

Biely House

Trieda mesiaca november
2. stupeň

5. B

5. B

 

House mesiaca november
2. stupeň

Zelený House

Zelený House

 
 

Žiaci mesiaca október
1. stupeň

 

Žiaci mesiaca október
2. stupeň


Trieda mesiaca október
1. stupeň

1.C

1.C

Trieda mesiaca september
2. stupeň

5.A

5.A

 

House mesiaca október
1. stupeň

Zelený House

Zelený House

House mesiaca október
2.stupeň

Modrý House

Modrý House


Žiaci mesiaca september
1. stupeň

 

Žiaci mesiaca september
2. stupeň


Trieda mesiaca september
1. stupeň

2.A

2.A

Trieda mesiaca september
2. stupeň

5.A

5.A

 

House mesiaca september
1. stupeň

Zelený House

Zelený House

House mesiaca september
2.stupeň

Žltý House

Žltý House


 

SIEŇ SLÁVY V ŠK. ROKU 2017/2018

Diamantový certifikát

Platinový certifikát


SIEŇ SLÁVY V ŠK. ROKU 2016 / 2017

Diamantový certifikát

 
 

Platinový certifikát