SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty

Rozprávková knižnica

Čítame s radosťou už druhý rok, a preto sme ako veľkí čitatelia navštívili knižnicu. Tam sme sa dozvedeli ako si nájsť knižku a čo všetko potrebujeme nato, aby sme si ju mohli požičať. Potom sme si to všetko spolu zopakovali prostredníctvom súťaží, ktoré mala pani knihovníčka pre nás pripravené.  Znovu sme sa  spoločne niečo nové naučili a zažili.

Ms. Patka

My Future Job

It’s not easy to learn about jobs-especially when you are a 2nd grader. But together with Ms Andrejka today we practised in many different ways. We had flashcards with all kinds of jobs of which some we knew because it’s our mum’s or dad’s job. We matched the right stickers to create job-names, then roleplayed the jobs and made a poster of what we wanted to be when we grow up.


Ms. Andrejka

Halloween v 2.A!

Hneď ráno bolo v škole všetko iné. Namiesto žiakov prišli masky, v pracovných listoch sa nám objavovali rôzne záhadné veci. Na výtvarnej výchove sme si spoločne vyrábali "scary cats" :), a to preto, že v tento deň sme oslavovali HALLOWEEN. Tento deň sme si spoločne užili a zabavili sa. Už teraz sa nevieme dočkať, čo nás bude čakať budúci rok.

Ms. Paťka

Vzácna návšteva v 2. A!

Mesiac október je venovaný úcte k starým rodičom, a preto sme pozvali starké a starých do našej triedy. Spoločne sme im vymysleli krásny program. Naučili sme sa pre nich  básničku, ktorú sme spojili s pohybom a tiež tanček pri ktorom sa usmieval snáď každý. Nakoniec mali žiaci pripravených pár otázok pre starých rodičov, ktoré sa týkali ich školských čias.

Ms. Paťka